ARNAs Artist in residence

Under många år var ARNAs artist in residence kärnan i vår förenings arbete. Sedan 2011 har föreningen varit värd för närmre 100 residensvistelser och kulturarbetare från 26 länder. Deras mångfald av kompetenser har berikat utvecklingen i Vombsänkan genom att tillföra nya erfarenheter och gjort att vi som bor här ser på vår natur och kulturhistoria med nya ögon.

ARNA välkomnar just nu ansökningar till "Green Heritage Story". Sista ansökningsdag är 15 maj.

ARNA är medlem i Resartis internationella nätverk för artist in residence sedan 2011