Land Art Live

Konstprojektet Land Art Live tar upp vårt förhållande till vatten i klimatförändringens tidevarv. Projektet utvecklas i Storkriket som arbetar för en hållbar utveckling inom Unesco:s program för biosfärområden och där Vombsjön är en viktig dricksvattentäkt för sydvästra Skåne.

I konstformen Land art skapas tillfälliga konstverk i naturmaterial ute i landskapet och i Land Art Live sker detta vid Vombsjöns strand under augusti och september 2024. Följ utvecklingen av programmet som kommer innehålla bland annat workshops, konstnärers arbetsprocesser och bussturer!
https://www.facebook.com/arnakultur
https://www.instagram.com/arnakultur

Vatten - en framtidsfråga

I centrum för klimatförändringarna står vattenfrågor. Trots både torka och översvämningar senast sommaren 2023 och översvämningar vintern 2024 är vi som lever i Skåne ännu förskonade från vattenkatastrofer i den skala som södra Europa och andra delar av världen allt oftare drabbas av. Det enda som vi säkert vet om framtiden är att även i Sverige kommer färskvatten bli en allt viktigare resurs och att kostnaderna för att hantera såväl torka som översvämningar kommer att öka kraftigt. Så hur förhåller vi oss till vatten som livgivare, förstörare och alltings ursprung? Välkommen att ta del av levande konstprocesser där fem konstnärer/konstnärsgrupper sätter vattnet i centrum.

Konstnärer som bjudits in till Land Art Live

Anastasia Savinova

Anastasia Savinovas arbete kretsar kring platser, ekologier och relationer med den "mer-än-mänskliga-världen". Savinova arbetar främst med skulpturala installationer som ofta innehåller hittade föremål, men även i andra format som ljud, video, teckning och performance. 

Under de senaste åren har Savinova återkommande arbetat med projektet We Swim in One Water som fokuserar på samhörighet genom vatten med biologiska, geografiska, historiska, metaforiska och andliga nivåer. Genom att väva samman naturliga och industriella material tar hon upp världens skönhet och sublimitet, intima kopplingar mellan organismer och ekosystemens bräcklighet i massutrotningens tid.

http://www.anastasiasavinova.com/

Markus Vallien

Markus Vallien lever sin filosofi. Han slöjdar och brukar naturen på ett otal tänkbara och otänkbara sätt för att finna sätt att utforska förhållandet mellan vad som är gjort av människohänder och resten. Det är också det mötet som ger förutsättningar för hans liv i det fria och undervisande i överlevnadskonster på Konstfack.

Om verket Intagen som Markus skapade för VIDA museum & konsthall 2017: "Vi säger att vi bor i skogen i Småland, men vad är skog? Skogen som den en gång var innan vi kom hit, finns inte längre. Skogen är intagen, tyglad, uppbunden, hopbuntad, kuvad och drömmer sig ut genom institutionens väggar." 

https://www.markusvallien.com/

MASU / Mattias Gunnarsson och Susanne Westerberg

MASU är en kollaborativ konstplattform som drivs av Mattias Gunnarsson och Susanne Westerberg sedan 2012. De kommer från en ritpraktik men har under de senaste åren satt ett tydligare fokus på rumsliga installationer i trä, främst utomhus. För MASU är land art ett samarbete, en dialog med rummet, dess invånare och besökare.

(Materiella) platsinspelningar  är en nomadinstallation som startade 2018. För närvarande finns den i Skeneskogen, Marks kommun. Verket flyttas både ute och inne. I rörelserna omvandlas formen och anpassas till platserna samtidigt som materialet samlar in information.

https://masu-projects.se/

Roger Rigorth

Jag gillar ett naturligt liv och enkla och tydliga konstnärliga uttalanden. Med bakgrund inom skulptur har jag fortsatt min resa som konstnär att arbeta i och med landskapet. Jag arbetar med traditionellt hantverk införlivat i ett samtida konstspråk och balanserar filosofi och fysiskt arbete på ett andligt sätt med ett konstnärligt resultat. 

I naturreservatet Quinta do Pisao i Cascais/Portugal skapade jag de två objekten One seed makes a forest som handlar om den naturliga föryngringsförmågan. Träslöjd, stålarbete och vävning blandades ihop till ett par gigantiska kapslar med hjälp av lokalbefolkningen där aggressivt motorsågsarbete och meditativ vävning balanserades i en visionär kroppsskapelse.

http://www.roger-rigorth.de

Tomas Auran

I mitt konstnärliga arbete tar jag avstamp i materialbaserade hantverkstraditioner och ser görandet som en essentiell del av min praktik. Tematiskt intresserar jag mig för mellanmänsklig makt, sociala och ekonomiska hierarkier och de fysiska arv dessa tillstånd skapar. 

Om verket EN STILLSAM SKULPTUR (2021): I skogen en bit bort, nedanför moränryggen ligger en stock och balanserar. Skogen var för inte så längesedan åker och betesmark. Spår av arbete finns överallt i form av sammanrasade stengärden och stenhögar. Någon har slitit och släpat där. Stocken har en motvikt, en stor sten. Motviktens tyngd vittrar bort mycket långsamt medan den arma stocken förlorar sin vikt snabbt i sommarens hetta och ligger snart i jorden och ruttnar. Arbetet var till liten nytta och litet nöje och tiden stocken
fick sväva kort.
https://tomasauran.wordpress.com

Biosfärkandidatur Storkriket - med kultur som stödprocess för hållbar utveckling

ARNA-projektet Land Art Live utvecklas i Storkriket som kandiderar till att bli ett Unesco biosfärområde. Genom samverkan och lokalt engagemang testar och demonstrerar biosfärområden nya strategier, idéer och åtgärder för en mer hållbar framtid. Idag finns det över 700 biosfärområden i världen varav sju ligger i Sverige. Storkriket siktar på att bli utnämnt till Sveriges åttonde biosfärområde år 2025 och har utsett kultur som en stödprocess i utvecklingsarbetet. 
https://storkriket.se/