Annelie Nilsson och Ebba Gyllenhak

Gå i karta - i övergödningens och vattenreningens öppna och slutna vatten

Precis bakom ett köpcenter i Sjöbos utkant ligger en parkeringsplats omgiven av tät växtlighet. På parkeringen har en grupp samlats till Annelie Nilsson och Ebba Gyllenhaks konsthändelse 'Gå i karta - i övergödningens och vattenreningens öppna och slutna vatten'.

Ett stort pappersark ligger utvikt på parkeringsplatsen, på pappret har någon, eller några, målat med akvarellfärg i leraktiga toner. Färgen står också i glasflaskor på pappret. Abstrakta och oprecisa former har runnit ut över pappret som nästintill liknar en karta över ett landskap. Efter en introduktion så påbörjar gruppen en vandring ut från parkeringsplatsen och in i det skogiga landskapet. Gruppen går längs asfalterade vägar och längs vägen markerar Ebba och Annelie ut de dolda vattenvägarna med en blåfärgad krita, men pekar också ut övergödningens spår i bland annat vattendrag. Skogen byts ut mot öppna fält, som i sin tur byts ut mot lummig skog. En skogsväg tar gruppen längre in växtligheten och över en stor äng fram till en gammal akvedukt. Akvedukten är inte längre i bruk, men en gång i tiden så hade den använts för att bevattna de närbelägna åkrarna.

Väl på akvedukten stannar gruppen upp, och deltagarna får i uppdrag av Annelie och Ebba att hitta växter som ska användas när gruppen gör sin egna karta, likt den de visat upp innan vandringens start. Medan deltagarna plockar växter och blad, så vecklar Ebba och Annelie ut ett stort pappersark och ställer fram flera sprejflaskor. Sprejflaskornas innehåll är samma akvarellfärg som i flaskorna i början. Färgen är en blandning av pigment från en borrkärna från Kalvs mosse, blandat med mineraliska leror, torvmaterial, honung och vatten. Deltagarna lägger ut växterna på pappret och sprejar med akvarellfärgen, och så har en ny karta bildats.


ARNA-projektet Växande historia

I ARNA-projektet Växande historia skapade konstnärer från Sverige, Tyskland och Thailand spännande konsthändelser i Storkriket under Biosfärfestivalen 10-18 september 2022. Syftet var att genom konsten skapa samtal som synliggör det gröna kulturarvet och fördjupar relationen mellan människa och natur.