Erik Tylhammar Johansson

Rentvåelsen - bad med handgjord ogrästvål i Kävlingeån

En grupp med deltagare har samlats runt möllan i Hammarlunda för nästa konsthändelse, Rentvåelsen, med konstnär Erik Tylhammar Johansson. Han gör en kort introduktion till konsthändelsen, som går ut på att tvätta sig i Kävlingeån med en tvål gjord på raps och våtarv, speciellt framställd för detta tillfälle.

Tvålens ingredienser, rapsolja och våtarv, är två vanliga växter i Vombsjösänkan. Våtarven är ett av våra vanligaste ogräs och hårt bekämpad då den konkurrerar med flera kultiverade grödor, bland annat just raps.

Den lilla folksamlingen vandrar genom Hammarlunda och ner till den närbelägna Kävlingeån. Väl där har en provisorisk brygga anlagts, och fullt med pallar står utplacerade. Bryggan är gjord för bad i Kävlingeån, medan pallarna är för dem som endast vill tvätta fötterna. De som vill byter om till badkläder och långsamt tar de sig ut på de svajiga träplankorna och i det grumliga vattnet. Kävlingeån rör på sig ytterst långsamt, så vattnet ser näst intill stillastående ut, medan badarna skrubbar in sig med tvålen. Våtarven i tvålen bär på antibakteriella och löddrande egenskaper, vilket är perfekt för en tvål. Med detta kravlar sig badarna upp igen och konsthändelsen är till ända!


Var i Storkriket inträffade konsthändelsen?

Hammarlunda mölla och Kävlingeån, precis utanför Hammarlunda.

Konstnären berättar:

Till Biosfärfestivalen har jag valt att göra en tvål av rapsolja och våtarv. Våtarven är ett av våra vanligaste ogräs och hårt bekämpad då den konkurrerar med flera kultiverade grödor, bland annat just raps. I sig är den dock både nyttig föda och bär på antibakteriella och löddrande egenskaper, utmärkt för att göra tvål på. Förenandet av rapsen och våtarven, genom tvålens föränderliga materialitet och i kontakt med landskapet och våra kroppar, är tänkt både som en direkt upplevelse som tränger sig in på huden, och som en symbolisk gest som föreslår en mindre splittrad, mer pluralistisk och intrasslad förståelse allts samexistens.

Konsthändelsen knyter an till det biologiska kulturarvet på följande sätt:

Verket knyter an till arterna raps och våtarv (och deras egenskaper) men kan i en vidare bemärkelse också ses anknyta till det kultiverade odlingslandskapet.


Erik Tylhammar Johansson

Erikjohansson.info

eriktylhammarjohansson@instagram


ARNA-projektet Växande historia

I ARNA-projektet Växande historia skapade konstnärer från Sverige, Tyskland och Thailand spännande konsthändelser i Storkriket under Biosfärfestivalen 10-18 september 2022. Syftet var att genom konsten skapa samtal som synliggör det gröna kulturarvet och fördjupar relationen mellan människa och natur.