Fredrik Nordin

Gammal kunskap möter ny teknik.
Ölbryggning på lokalt odlad humle och malt.

Byn Hammarlunda ligger mitt i Storkrikets böljande landskap och i byns utkant ligger en välbevarad gammal mölla. Möllan, som är byggd i holländsk stil, är från slutet av 1800-talet och ligger pittoreskt med en bakgrund av kullar och fält. Utanför möllans portar står konstnären Fredrik Nordin och har precis påbörjat sin konsthändelse, Gammal kunskap möter ny teknik. Ölbryggning på lokalt odlad humle och malt.

Ett modernt bryggverk står utplacerat på ett knotigt gammalt bord och en blandning av lokalt odlad humle och malt och vatten från Vombsjön puttrar på. Konsthändelsen knyter an till det biologiska kulturarvet genom egenskaper och arter. Egenskaperna hos malten och humlen gör att de är bra att brygga öl på och arterna som används i denna öl är korn och humle. 

ARNA:s föredrag om Biosfären & konsten är just till ända på Kulturen i Lund. Det är kulturnatten och det har nu gått en vecka, så det är dags för provsmakningen av ölet. Fredrik Nordin och andra deltagare av Växande historia är på plats, blandat med besökare och personer från ARNA och alla är de intresserade att få provsmaka ölet. Alla håller de med varandra, ölet är väldigt gott!


ARNA-projektet Växande historia

I ARNA-projektet Växande historia skapade konstnärer från Sverige, Tyskland och Thailand spännande konsthändelser i Storkriket under Biosfärfestivalen 10-18 september 2022. Syftet var att genom konsten skapa samtal som synliggör det gröna kulturarvet och fördjupar relationen mellan människa och natur.