Växande historia

I ARNA-projektet Växande historia skapade konstnärer från Sverige, Tyskland och Thailand spännande konsthändelser i Storkriket under Biosfärfestivalen 10-18 september 2022. Syftet var att genom konsten skapa samtal som synliggör det gröna kulturarvet och fördjupar relationen mellan människa och natur.

Konsthändelser ute i landskapet

I Växande historia skapade elva konstnärer en rik variation av konsthändelser för nära möten med publiken i form av performances, workshops, utställningar och konstvandringar.

Förutom konsthändelser ute i naturen erbjöd Växande historia möten med konsten i projektet även på andra sätt. På Kulturens Östarp fanns en utställning och i samarbete med Biosfärkandidaturen Storkriket gjordes både en exkursion med buss samt presentationer med avsmakning av öl under Kulturnatten i Lund.

Nyskapande berättelser om det biologiska kulturarvet

Riksantikvarieämbetet beskriver det biologiska kulturarvet som en skattkista som är fylld med berättelser om relationen mellan natur och människa. Området Storkriket i södra Sverige är ett kulturlandskap med 777 rödlistade arter och kanske den högsta biologiska mångfalden i Sverige. Syftet för ARNA-projektet Växande historia var att levandegöra det biologiska kulturarvets betydelse för en hållbar utveckling på ett nyskapande sätt genom att bjuda in konstnärer.

Dokumentation och erfarenheter

Utvecklingen av ARNA-projektet Växande historia har löpande presenterats i sociala medier genom foton, filmer, korta reportage och en trycksak. Nu avslutar vi detta flöde och samlar ett urval av detta stora material här på hemsidan med fokus på att lyfta fram de deltagande konstnärerna. 

Projektet har varit rikt på möten mellan människor med olika slags bakgrund och kunskapsområden som kan sammanfattas i några siffror. Nära 150 konstnärer ville delta i projektet. För utvecklingen av konsthändelserna var de utvalda 11 konstnärerna i kontakt med 26 olika samarbetsparter som tex. offentliga organisationer, föreningar och markägare. Konsthändelserna mötte 343 personer vid 20 tillfällen under Biosfärfestivalens 9 dagar i september 2022. 

Här följer slutligen några korta reflektioner från konstnärerna.
"Utöver att ha gett mig många nya goda vänner, kontakter och fina minnen så har projektet också gett mig en större förståelse för hur jag som konstnär på andra vis och på andra platser än de konventionella kan nyttja konsten för att engagera folk och framhäva viktiga perspektiv och frågeställningar."

"En äldre man kom på valdagen 11 sept tillsammans med dotter och barnbarn, de deltog i sin första performance. Mannen sa efteråt: Jag borde ha upplevt detta innan jag gick och röstade , då hade kanske jag röstat annorlunda i valet."

Deltagande konstnärer

Gå i karta - i övergödningens och vattenreningens öppna och slutna landskap

Gå i karta - i övergödningens och vattenreningens öppna och slutna landskap

Rentvåelsen - bad med handgjord ogrästvål i Kävlingeån

Ölbryggning där gammal kunskap möter ny teknik

Fältvandring om bovete och Vombsjösänkan galette

Mjuka gränser i hårda landskap - en skulpturvandring

Blomsterworkshop - att skapa med vad naturen erbjuder

The hidden treasure

Min anmoder Kersti Andersdotter tarvade bära sina mjölsäckar.


Every landscape is haunted by past ways of life

Vresbokcirkel - bland vresbokar och bladansikten 
Fördjupande information

Om det biologiska kulturarvet

På Riksantikvarieämbetets hemsida finns mycket kunskap att hämta om det biologiska kulturarvet. https://www.raa.se/kulturarv/landskap/biologiskt-kulturarv/

Växande historia deltog även i Kulturarvsdagarna 10-11 september 2022.

Om biosfärkandidaturen Storkriket

De rika natur- och kulturvärdena i Vombsjösänkan ligger till grund för samarbetet mellan kommunerna Lund, Sjöbo och Eslöv att utveckla ett Unesco biosfärområde. Genom att testa nya idéer och skapa tvärsektoriella samarbeten arbetar biosfärområden för att vara modellområden för en hållbar utveckling. https://vombsjosankan.se/


ARNA-projektet Växande historia
Arbetsgrupp

Kerstin Jakobsson - projektledare
Nille Leander - foto och film
Tom Pihl - foto, film och alltid på rätt plats
Henrik Rogowski - foto och kommunikation

Tack till Hedlandet residens

Varmt tack till följande organisationer för stöd och samarbeten!