Växande historia - konsthändelser under Biosfärfestivalen 2022


I ARNA-projektet Växande historia skapar elva konstnärer från Sverige, Tyskland och Thailand spännande konsthändelser i Vombsjösänkan under Biosfärfestivalen 10-18 september 2022. Syftet är att synliggöra det gröna kulturarvet och fördjupa relationen mellan människa och natur. Under sommaren har Växande historia gjort en rad exkursioner i området för att samla inspiration till utvecklingen av konsthändelserna. Nu ser vi fram emot att möta publiken under Biosfärfestivalen!


Deltagande konstnärer i Växande historia

I Växande historia arbetar jag med Gå i karta - i övergödningens öppna och slutna vatten tillsammans med landskapsvetaren Ebba Gyllenhak.

Under Växande historia ska jag tillsammans med konstnären Annelie Nilsson genomföra vandringar i det rinnande landskapet vi använder en metod som vi kallar "gå i kartan".

I Växande historia under Biosfärfestivalen kommer jag bjuda in till ett gemensamt bad med en handgjord ogrästvål gjord på skånsk raps och våtarv.

I Växande historias arrangemang under Biosfärfestivalen kommer jag använda mig av lokalt odlad humle och malt för att brygga öl under festivalens första dag den 10 september. 

Under Växande historia sätter jag örten bovete i fokus i en kontext av frågor kring odlingslandskapet och det biologiska kulturarvet i Vombjösänkan. Arbetet tar sin utgångspunkt i ett recept för ett bakverk och en berättelse kring den.

Under temat för Växande historia kommer jag arbeta med vandring som en konstnärlig process längs Skåneleden för att lyfta fram Vombsjösänkans otroliga naturskatt.

Under Växande historia kommer jag hålla en blomsterworkshop med tanken att deltagarna ska få upp ögonen både för den vackra och unika natur som finns i Vombsjösänkan och använda sig av den när man skapar med ”nya” planterade blommor.

Vi välkomnar Pitiwat Somthai från Thailand till Vombsjösänkan för residensvistelse den 23 augusti.


I Växande historia bjuder jag besökare att forma samlingen Framtidens Fröer i lera, och till performance Min anmoder Kersti Andersdotter tarvade bära sina mjölsäckar.


Vi välkomnar Sarah Spitzer från Tyskland till Vombsjösänkan för residensvistelse den 23 augusti.


I Växande historia kommer jag bjuda in till en ceremoni tillika bokcirkel där historiska bladansikten uppträder och församlas kring vresboken i Trollskogen i Torna-Hällestad.

Läs mer om ARNA-projektet Växande historia här
Fördjupande information

Om ARNA-projektet Växande historia

I ARNA-projektet Växande historia skapar elva konstnärer konsthändelser på annorlunda platser i Vombsjösänkan under Biosfärfestivalen 10-18 september 2022. I centrum för konsthändelserna står det konstnärliga berättandet att skapa samtal tillsammans med publiken om den växande historien omkring oss. Projektet bidrar till biosfärkandidaturen i Vombsjösänkan genom att testa nya idéer och arbeta för att fördjupa relationen mellan människa och natur.

Om vår växande historia

Det biologiska kulturarvet är ett levande arkiv som bär berättelser om människans sätt att nyttja naturen, vår växande historia. Se ARNA's kortfilm med exempel från Vombsjösänkan i Skåne. Kunskapen om biologiskt kulturarv är relativt ny och det finns mycket mer att upptäcka. Det handlar alltså i dubbel bemärkelse om historia som växer. Lär mer på Riksantikvarieämbetets hemsida: https://www.raa.se/kulturarv/landskap/biologiskt-kulturarv/

Om Vombsjösänkan som kandiderar till att bli Sveriges åttonde Unesco biosfärområde och Biosfärfestivalen

Biosfärfestivalen firas den 10-18 september 2022 i Vombsjösänkan med en rik variation av aktiviteter, från promenadföredrag till kulturevenemang och prova-på-aktiviteter. Syftet med Biosfärfestivalen är att synliggöra områdets natur, kulturhistoria och kreativitet samt skapa kunskap om att Vombsjösänkan kandiderar till att bli Sveriges åttonde Unesco biosfärområde.  Läs mer på:  https://vombsjosankan.se/

ARNA-projektet Växande historia

Tack för gott samarbete och stöd!