Konstprojektet Växande historia lyfter fram det biologiska kulturarvet under kulturarvsdagarna 2022

I ARNA-projektet Växande historia synliggör konstnärer det gröna kulturarvet omkring oss genom konsthändelser i Vombsjösänkan i Skåne. Syftet för konsthändelserna är att väcka samtal som bidrar till en hållbar framtid genom att fördjupa relationen mellan människa och natur. Många av konsthändelserna möter publiken under kulturarvsdagarna. Vilka kan ni se här under!

Varmt välkomna!

Konsthändelser under kulturarvsdagarna 10 - 11 september


Fördjupande information

Om ARNA-projektet Växande historia

I ARNA-projektet Växande historia skapar elva konstnärer spännande konsthändelser i Vombsjösänkan under Biosfärfestivalen 10-18 september 2022. I centrum för konsthändelserna står det konstnärliga berättandet och att skapa samtal tillsammans med publiken om den växande historien omkring oss. Projektet bidrar till biosfärkandidaturen i Vombsjösänkan genom att arbeta för att fördjupa relationen mellan människa och natur.

Om vår växande historia

Det biologiska kulturarvet är ett levande arkiv som bär berättelser om människans sätt att nyttja naturen, vår växande historia. Se ARNA's kortfilm med exempel från Vombsjösänkan i Skåne. Kunskapen om biologiskt kulturarv är relativt ny och det finns mycket mer att upptäcka. Det handlar alltså i dubbel bemärkelse om historia som växer. Lär mer på Riksantikvarieämbetets hemsida: https://www.raa.se/kulturarv/landskap/biologiskt-kulturarv/

Om Biosfärfestivalen i Vombsjösänkan och kandidaturen till att bli Sveriges åttonde Unesco biosfärområde

Biosfärfestivalen firas den 10-18 september 2022 med en rik variation av aktiviteter, från promenadföredrag till kulturevenemang och prova-på-aktiviteter i Vombsjösänkan. Läs mer om Biosfärfestivalen och biosfärutvecklingen på kandidaturens hemsida  https://vombsjosankan.se/


ARNA-projektet Växande historia

Tack för gott samarbete och stöd!