Rita Winde

Min anmoder Kersti Andersdotter tarvade bära sina mjölsäckar


Två konsthändelser skapade av Rita Winde för Växande historia.

Vad vill Vi ha i säcken?

Tillsammans upplever vi en berättelse och utforskar framtidens fröer tillsammans.

Söndagen 11/9 kl 13.00

Måndagen 12/9 kl 10.00


Hur kan Vi göra?

Tillsammans upplever vi en berättelse och undersöker vår styrka, våra musklers gränser och våra fingrars skaparkraft tillsammans.

Söndagen 11/9 kl 15.00

Måndagen 12/9 kl 13.00


Samlingsplats

Klosterträdgården vid Dalby kyrka,

Lundavägen 5, 247 50 Dalby


Regionbuss 160 från Lund centralstation till Dalby busstation

Restid ca 25 min

Klosterträdgården ca 150 m från Dalby busstation.


Övriga upplysningar

Kostnadsfritt.
Ingen föranmälan behövs.


Vid frågor

Rita Winde, info@ritawinde.se , 070 6096275ARNA-projektet Växande historia

I ARNA-projektet Växande historia skapar elva konstnärer konsthändelser i Vombsjösänkan som möter publiken under Biosfärfestivalen 2022. I centrum för konsthändelserna står det konstnärliga berättandet och att skapa samtal om den växande historien omkring oss.

Biosfärfestivalen

Den 10-18 september 2022 firas Biosfärfestivalen i Vombsjösänkan. Se hela programmet på Biosfärkandidaturens hemsida  https://vombsjosankan.se/