Rita Winde

Min anmoder Kersti Andersdotter tarvade bära sina mjölsäckar

Solen gassar varm över den tysta klosterträdgården. Trädgården ligger precis bakom Dalby kyrka och här växer örter, växter och blommor som har en historisk koppling till klosterträdgårdar. En sak som bryter av historiens vingslag är de små lerfigurer som står uppradade längs den mossklädda stenmuren. Vid ett bord i trädgården står Rita Winde och förbereder sin konsthändelse. Konsthändelsen är indelad i två delar, dels ett performance utfört av Rita, dels en workshop.

Konsthändelsens deltagare sitter tysta medan Rita Winde utför första delen, sitt performance Min anmoder Kersti Andersdotter tarvade bära sina mjölsäckar och berättar historien om sin anmoder Kersti Andersdotter, om hur Kersti hanterade sina möjligheter som individ och piga för 200 år sedan i en kontext av lagen från 1734 som stadgade att kvinnor var omyndiga. Sedan kan deltagarna prova att lyfta en tung mjölsäck, precis som Kersti gjort.

Rita har två versioner av sin workshop, den ena heter Vad vill Vi ha i säcken och den andra Hur kan Vi göra?. Workshoparna fokuserar på olika aspekter med en utgångspunkt i Kersti Andersdotter och relaterar till det biologiska kulturarvet genom olika arters användbarhet och egenskaper. Den ena workshopen fokuserar på att deltagarna ska skapa framtidens fröer i lera, medan den andra workshopen fokuserar på att skapa Kersti själv i lera. Under workshoparna samtalar Rita och deltagarna om temat, men också deras tankar och tillvägagångssätt när de formger leran.


ARNA-projektet Växande historia

I ARNA-projektet Växande historia skapade konstnärer från Sverige, Tyskland och Thailand spännande konsthändelser i Storkriket under Biosfärfestivalen 10-18 september 2022. Syftet var att genom konsten skapa samtal som synliggör det gröna kulturarvet och fördjupar relationen mellan människa och natur.