Sarah Spitzer

Landskap hemsöks av tidigare sätt att leva

Under Biosfärveckan så har ARNA:s två internationella residenter en Work in Progress-utställning, Green Heritage Stories, i Östarpshallen på Kulturens Östarp. En av dessa konstnärer är Sarah Spitzer från Tyskland.

Båda residens-konstnärer har verkat och inspirerats av Kulturens Östarp och dess natur. Sarah har fokuserat på en vis gammal kvinna som kan ha bott på platsen och hon har hittat spår av vad som kan ha varit en gammal husgrund i skogen omkring Östarp. Hon har samlat på sig örter som kvinnan kan ha använt sig av och letat i arkiv efter äldre dokumentering och kartor över platsen. Människans påverkan på platser, som man till exempel kan se på både naturen och i kartor, kan knytas till det biologiska kulturarvet genom individer och naturtyper. På ena sidan av utställningshallen är små trälådor uppställda som visar på olika samlingar medan gamla fotografier och mementos är uppspikade på väggarna.

Var i Storkriket inträffade konsthändelsen?

Östarpshallen, på Kulturens Östarp. 

Konstnären berättar:

Under min fyra veckor långa vistelse i Vombsjösänkan kommer jag att utforska osynliga och dolda berättelser i området kring Kulturens Östarp. Med hjälp av metoder för insamling och arkivering samt hänvisning till historiska dokument kommer jag att följa spår och närma mig kopplingar och förvecklingar mellan människa, natur och minnen och dåtid och nutid i ett konstnärligt spel av fakta och fiktion.

Sarah Spitzer

www.sarahspitzer.comARNA-projektet Växande historia

I ARNA-projektet Växande historia skapade konstnärer från Sverige, Tyskland och Thailand spännande konsthändelser i Storkriket under Biosfärfestivalen 10-18 september 2022. Syftet var att genom konsten skapa samtal som synliggör det gröna kulturarvet och fördjupar relationen mellan människa och natur.