miniMAFF

ARNA deltar 2022-23 i Erasmusprojektet miniMAFF. Under projekttiden får 30 deltagare, ungdomar i åldern 13–18 och deras ledare eller lärare möjligheterna att mötas, utbyta erfarenheter och tankar runt frågor som berör naturen omkring oss och om klimatförändringarna. Projektet arbetar med olika kulturuttryck som foto, film, land art och korta texter.

ARNA-deltagare i miniMAFF åker till Matsalu Nature Film Festival 21-24 september

Tre ungdomar från Vombsjösänkan reser tillsammans med två  kulturarbetare från ARNA till Matsalu Nature Film Festival i Estland den 21-24 september 2022.  Under filmfestivalen kommer vi möta andra deltagare i miniMAFF från Lettland och Estland, ta del av workshops och utställningar och se fantastiska naturfilmer på den jättelika biografen i den lilla byn Lihula.

Även miniMAFF kommer presentera fotomaterial under filmfestivalen och ungdomarna från Vombsjösänkan kommer delta i att ta fram bilder för detta under en workshop tillsammans med konstnären Jasmine Cederqvist. Ungdomarna får också i uppgift att samla reseintryck med hjälp av sina mobiltelefoner och korta bildtexter.

Om Erasmusprojektet miniMAFF

Huvudman för projektet miniMAFF är den ideella föreningen som driver Matsalu Nature Film Festival – MAFF i Estland. MAFF-festivalen är internationellt framstående och hålls varje år i slutet av september i det lilla samhället Lihula. Partners till MAFF är förutom ARNA i Sverige de kommunala kulturskolorna i Jekabpils i Lettland och Lihula i Estland.Under projekttiden sker tre resor för möten. I september 2022 till Matsalu Nature Film Festival i Estland, i januari 2023 till Vombsjösänkan i Skåne och i april 2023 till ett läger i Lihula i Estland.