ARNAs Artist in residence

Under många år var ARNAs artist in residence kärnan i vår förenings arbete. Sedan 2011 har föreningen varit värd för 100 kulturarbetare i residensvistelser från 28 länder. Deras mångfald av kompetenser har berikat utvecklingen i Vombsänkan genom att tillföra nya erfarenheter och gjort att vi som bor här ser på vår natur och kulturhistoria med nya ögon.