Ett blivande Unesco biosfärområde i Vombsänkan

Som ideell förening stödjer ARNA processen inom kommunerna Lund, Eslöv och Sjöbo att bilda ett nytt Unesco biosfärområde i Vombsänkan. Ett biosfärområde är ett område med höga kulturhistoriska och biologiska landskapsvärden som fungerar som modellområden för en hållbar utveckling. 

ARNAs vision för biosfärområdet i Vombsänkan är att det blir världens första att profilera sig genom kulturdimensionen för hållbarhet.

Vårt mål är att ARNA fungerar som en fältstation för kulturdimensionen där vi i projekt och aktiviteter söker nya arbetssätt och samarbeten till stöd för innovationsarbete inom en hållbar utveckling.
Läs mer om biosfärprocessen på dess hemsida