ARNA - mål och vision

Föreningen ARNA arbetar genom kulturdimensionen för hållbarhet i Vombsjsösänkan som kandiderar till att bli ett nytt Unesco biosfärområde.

Målet för ARNAs arbete är att utforska mellanrummen i Vombsjösänkan, mellan områdets historia och framtid, och att stödja en hållbar utveckling genom att utveckla projekt och aktiviteter som lyfter fram nya idéer och bygger broar mellan medborgare, organisationer och offentlig sektor.

Vår vision är att Vombsjösänkans biosfärområde blir ett internationellt modellområde för hur kulturdimensionen för hållbarhet bidrar till nytänkande och innovation i arbetet för en hållbar framtid.

Historien om ARNA

2009 initierades ett projekt i Harlösatrakten i Skåne för att stödja en hållbar utveckling i ett område med höga naturvärden genom kultur. Projektets syfte var att arbeta för en lokal utveckling att berikas med internationella perspektiv. Under 2011 ledde projektet till att ett av Sveriges första internationella artist in residence startades. Samma år bildades också den ideella föreningen ARNA (art & nature). 

Med målet att göra verkligt avtryck i områdets hållbara utveckling har den lokala förankringen varit viktig för vår förening. Därmed har det också varit en självklarhet att ARNA engagerat sig i utvecklingen av ett UNESCO biosfärområde i Vombsänkan, ett område som berör de tre kommunerna Lund, Eslöv och Sjöbo. Vår vision för biosfärområdet är att det ska bli det första i världen att profilera sig genom kulturdimensionen för hållbarhet. Ett steg på vägen är att biosfärkandidaturen valt kulturdimensionen som ett av sina fokusområden. 

ARNAs målgrupper är boende i Vombsänkan, särskilt med inriktning på barn och unga, samt internationella kulturarbetare med intresse för natur och en hållbar utveckling.

Genom åren har ARNA drivit en lång rad residens, projekt och kulturaktiviteter. Erfarenheterna från dessa dokumenterar vi i text och filmer. Med stort ideellt engagemang genom åren och genom stöd från många olika organisationer för utveckling av ARNAs projekt har vår förening byggt upp en unik kompetens inom kulturdimensionen för hållbarhet.

Ett varmt tack till alla de organisationer som bidragit till ARNAs projekt och aktiviteter sedan 2011

Allmänna arvsfonden
Eslövs kommun
European Culture Foundation
Kulturbryggan
Leader Lundaland
Lunds kommun
Postkodsstiftelsen

Region Skåne

Svenska institutet
Naturvårdsverket
Science Village Scandinavia
Sjöbo kommun

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
Sparbanksstiftelsen Öresund