Om ARNA

ARNA, Art and Nature, är en förening som utforskar förhållandet mellan natur och människa genom konsten. 

Vår bas i världen är det blivande Unesco biosfärområdet Storkriket i Skåne och här arbetar vi för nytänkande i en hållbar framtid.

Vi arbetar genom kulturdimensionen för hållbarhet 

Unesco beskriver kulturdimensionen som fjärde pelaren för hållbarhet och likvärdig ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 
Vårt mål är att omsätta teorier till praktiskt arbete och testa hur kulturdimensionen kan bidra till transformation och hållbar utveckling på en konkret plats i världen. Vi knyter därför alla våra projekt till Vombsänkan i södra Sverige och vi vet därför att vårt arbete genom kulturdimensionen bidragit till att området nu kandiderar till att bli ett Unesco biosfärområde, Storkriket.

Vår vision är att Storkriket blir världens första biosfärområde att profilera sig genom kulturdimensionen och en testbädd för existensiell hållbarhet.

Samverkan skapar utveckling

ARNAs arbeten har lett till en unik kompetens inom kulturdimensionen för hållbarhet som förutom i projektverksamhet på olika sätt bidrar till utvecklingen i Storkriket.

Broschyr om kulturdimensionen för hållbarhet inom projektet Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan.

ARNA tog initiativet till att biosfärkandidaturen skapade Sveriges, kanske världens, första Biosfärfestival 2021. Även under september 2022 hölls en Biosfärfestival som välkomnade publiken till att delta i ett 80-tal programpunkter.


Historien om ARNA

2009 initierades ett projekt i Harlösatrakten i Skåne för att stödja en hållbar utveckling i ett område med höga naturvärden genom kultur. Projektets syfte var att arbeta för en lokal utveckling att berikas med internationella perspektiv. Under 2011 ledde projektet till att ARNA startade ett av Sveriges första internationella artist in residence. Samma år bildades också den ideella föreningen ARNA (art & nature).

Med målet att göra verkligt avtryck i områdets hållbara utveckling har den lokala förankringen varit viktig för vår förening. Därmed har det också varit en självklarhet att ARNA engagerat sig i utvecklingen av ett Unesco biosfärområde i Vombsänkan, en process som genom ett samarbete mellan de tre kommunerna Lund, Eslöv och Sjöbo lett fram till biosfärkandidaturen Storkriket.

ARNAs målgrupper är boende i Vombsänkan, särskilt med inriktning på barn och unga, samt internationella kulturarbetare med intresse för natur och en hållbar utveckling.

Genom åren har ARNA drivit en lång rad residens, projekt och kulturaktiviteter. Med stort ideellt engagemang och genom projektstöd från många olika organisationer har vår förening byggt upp en unik kompetens inom kulturdimensionen för hållbarhet.


Tack till alla organisationer som bidragit till ARNAs projekt

Allmänna arvsfonden
Eslövs kommun
European Culture Foundation
Kulturbryggan
Jordbruksverket
Leader Lundaland
Lunds kommun
Postkodsstiftelsen

Region Skåne

Svenska institutet
Naturvårdsverket
Science Village Scandinavia
Sjöbo kommun

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
Sparbanksstiftelsen Öresund