Kulturdimensionen för hållbarhet

ARNA arbetar genom kulturdimensionen för hållbarhet och våra ledord är kunskap, kreativitet, kulturarv och mångfald. Genom vårt arbete stödjer vi utvecklingen av ett Unesco biosfärområde i Vombsjösänkan. Under 2020 bidrog våra erfarenheter till en trycksak med fakta och inspirationsmaterial om kulturdimensionen som togs fram inom projektet Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan. Läs den här bredvid.

Erfarenheterna bidrog även till utvecklingen av en Biosfärfestival i Vombsjösänkan september 2021.