Dinner for Future

ARNAs vision är att bidra till innovation inom hållbar utveckling genom att bygga broar mellan olika generationers erfarenheter, vår tids vetenskap och människors framtidsvisioner. Från denna utgångspunkt utvecklas 'Dinner for Future' som ett forskningsbaserat utforskande, en konstnärlig tolkning och en performativ upplevelse av hur framtiden smakar i Vombsjösänkan.

Med Dinner for Future deltar ARNA som en av sju organisationer runt om i Europa i The European Pavilion med syftet att genom konsten diskutera framtiden inom EU.

Under hösten 2021 är arbetet i uppstartsfas. Följ utvecklingen av Dinner for Future här på ARNAs hemsida och som del i The European Pavilion i dess newsfeed nedan.