Kulturdimensionen som platsutvecklare

ARNA är en ideell förening som utforskar och utvecklar kulturdimensionen för hållbarhet i Vombsänkan. För denna utveckling är projektverksamhet ett viktigt verktyg men det stora arbetet görs ideellt och bildar kittet mellan de olika projekten. Genom ARNA-projekten verkar vi också för att  öka Vombsänkans attraktionsförmåga för både boende och besökare och att stärka de kulturella och kreativa näringarna i området.