Projekt för långsiktig utveckling

ARNA utforskar och utvecklar kulturdimensionen för hållbarhet genom tvärsektoriella samarbeten. Det är ett naturnära, spännande och långsiktigt arbete som bidrar till att stärka biosfärområdets attraktionskraft och att forma dess identitet för framtiden.
ARNAs pågående projekt:
Landskapet som gestaltad livsmiljö
Ung SciShop
Dinner for Future