Händelser i anslutning till projektet Landskapet som gestaltad livsmiljö

Juli - filmproduktion. Se projektfilmen på ARNAs youtubekanal.

Söndagen 22 augusti kl 15-16.30. "Skånska hus - promenadsamtal i Holmby. 
Samtal under kort promenad i gammal bymiljö tillsammans med Bebyggelseantikvarie Carita Melchert från Kulturen i Lund. 

Tack till Eslövs kommun för stöd till aktiviteten inom "Sommar i Eslöv".

Söndagen 12 september kl 11.00-14.00. Aktiviteten Mångfaldens mönster på Lunds universitets forskningsstation Stensoffa. Se program nedan.
Fredagen 17 september kl 13.30-15.30. Aktiviteten Skuggbåge om träd i stadsmiljöer i Nobelparken på Brunnshög i Lund. Se program nedan.
Lördagen 18 september kl 12.00-16.00. Filmvisning av Landmärken, farleder och smultronställen på Kalk GALLERY i Hammarlunda. Se program nedan.

En vinterdag 2021 i Sjöbo. En öppen workshop om gestaltad livsmiljö i stadsnära landskap i samarbete med Strategienheten i Sjöbo kommun. Program kommer publiceras på denna hemsida under hösten.

Landskapet som gestaltad livsmiljö

ARNA-projektet Landskapet som gestaltad livsmiljö bjuder in allmänheten till samtal om en hållbar utveckling i stadsnära landskap inför och under Biosfärfestivalen i Vombsjösänkan i september 2021.

Bakgrund

Genom de beslut vi tar, enskilt och tillsammans, är vi alla delaktiga i den ständiga rörelse framåt som kallas utveckling. Därför är det viktigt att skapa utrymme där kunskap och idéer för nya vägar framåt för en hållbar utveckling kan mötas och inspirera varandra.

I projektet bjuder ARNA in formgivare och konstnärer att skapa tre exempel som samtalsunderlag för hur utveckling sker i en interaktion med vår historia och naturen omkring oss. I anslutning till de aktiviteter som exemplen formas till deltar även en lång rad representanter för andra kompetensområden. 

Stadsnära landskap i Vombsänkan

Projektet arbetar i Vombsjösänkan som kandiderar till att bli Sveriges åttonde Unesco biosfärområde. Biosfärområden är samverkansarenor som strävar att ligga i framkant för en hållbar utveckling och implementering av Agenda 2030. I stadsnära landskap blir kontrasterna mellan snabbt utvecklingsarbete och människors långa historia på en plats extra tydlig. Därför ger biosfäprocessen och landskapet i Vombsjösänkan en intressant plattform för samtal om de komplexa sambanden i en hållbar utveckling och hur vi bättre kan kombinera kunskap med kreativitet för att skapa nya, innovativa lösningar.  Läs mer om biosfärprocessen och Biosfärfestivalen.

Projektutveckling i ett brett samarbete

Tack för ett gott samarbete i utvecklingsarbetet till: Form Design Center - nod för gestaltad livsmiljö, Lunds kommun via Brunnshögsprojektet och Hållbar Tillväxt, Eslövs kommun via kultur- och fritidsförvaltningen, Sjöbo kommun via Strategienheten, Lunds universitet via Biologiska institutionen och CEC samt Biosfärfestivalen.

Deltagare i projektet: Anna Berg och Maj Persson, Christina Schultz och Johan Lindberg, Tom Pihl och Moorland Production.  

Projektledare: Kerstin Jakobsson

Söndagen 12 september kl 11.00-14.00

En dag för naturnyfikna i alla åldrar under Biosfärfestivalen


Mångfaldens mönster

Gå mellan stationer utomhus på forskningsstationen Stensoffa. Samtala med forskare om sambanden i naturen och delta i att skapa konstverket Mångfaldens mönster på forskningsstationens vägg tillsammans med Anna Berg och Maj Persson. Glöm inte fikakorgen!

Deltagande forskare kommer publiceras här i början av september.

Adress: Fältstationen Stensoffa, Silvåkra, 24795 Torna Hällestad. https://goo.gl/maps/UdzvDuVXEULRm6eL6

Kontakt: arna.fagelriket@gmail.com

Fredagen 17 september kl 13.30-15.30
Konst för samtal under biosfärfestivalen


Skuggbåge - om träd i stadsmiljöer

Samtal i samarbete med Lunds kommun om betydelsen av träd stadsmiljöer vid invigningen av verket Skuggbåge som skapats av Kristina Schultz och Johan Lindberg för Nobelparken. Deltar i samtalet gör  Nina Lindegaard som är landskapsarkitekt på Brunnshögsprojektet, Allan Gunnarsson universitetslektor vid SLU Alnarp som bl.a forskat inom trädgårds, park- och kulturlandskapshistoria samt Ylva van Meeningen som forskat om vad träd kommunicerar med varandra och med oss människor genom flyktiga ämnen.

Plats: Biosfärfestivalens flagga markerar mötesplatsen nära utegymmet i Nobelparken på Brunnshög.

https://goo.gl/maps/df9a1EB7PQVRDHPT8
Kontakt: arna.fagelriket@gmail.com 
0738276693

Lördagen 18 september kl 12.00-16.00

Filmpremiär under Biosfärfestivalen


Landmärken, farleder, & smultronställen

Konstnär Tom Pihl visar sin kortfilm Landmärken, Farleder & Smultronställen. En konstnärlig betraktelse av den gestaltande livsmiljön mellan Gårdstånga och Hammarlunda. I huvudrollerna: Järnvägen, Ån, Landsvägen och Männniskan. Dåtid, Nutid, Framtid. Filmen visas hela dagen fram till 16.30.

Adress: Kalk GALLERY, Hammarlunda 131, 241 64 HARLÖSA https://goo.gl/maps/4QcT63R5QJSLHjQK6
Kontakt: bo.tom.pil@gmail.com

Föreningen ARNA tackar för finansiellt stöd från