Landskapet som gestaltad livsmiljö

ARNA-projektet Landskapet som gestaltad livsmiljö bjuder in allmänheten till samtal om en hållbar utveckling i stadsnära landskap inför och under Biosfärfestivalen i Vombsjösänkan i september 2021. Läs mer om biosfärprocessen och Biosfärfestivalen.

Stadsnära landskap i Vombsänkan

Projektet arbetar i Vombsjösänkan som kandiderar till att bli Sveriges åttonde Unesco biosfärområde. Biosfärområden är samverkansarenor som strävar att ligga i framkant för en hållbar utveckling och implementering av Agenda 2030. I stadsnära landskap blir kontrasterna mellan snabbt utvecklingsarbete och människors långa historia på en plats extra tydlig. Därför ger biosfärprocessen och landskapet i Vombsjösänkan en intressant plattform för samtal om de komplexa sambanden i en hållbar utveckling och hur vi bättre kan kombinera kunskap med kreativitet för att skapa nya, innovativa lösningar. 

Projektutveckling i ett brett samarbete

I projektet bjuder ARNA in formgivare och konstnärer att skapa tre exempel som samtalsunderlag för hur utveckling på landsbygden sker i en interaktion med vår historia och naturen omkring oss. I anslutning till de aktiviteter som exemplen formas till deltar även en lång rad representanter för andra kompetensområden.

Kommande aktivitet

En dag i vinter blir det workshop om gestaltad livsmiljöer i stadsnära landskap tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen i Sjöbo kommun. För mer info kontakta: arna.fagelriket@gmail.com


Deltagare och samarbeten

Konstnärer och formgivare: Anna Berg och Maj Persson, Christina Schultz och Johan Lindberg, Tom Pihl och Moorland Production.  Projektledare: Kerstin Jakobsson, ARNA.

Tack för ett gott samarbete i utvecklingsarbetet till: Sven Malmborgs Nostalgimacken, Form Design Center - nod för gestaltad livsmiljö, Lunds kommun via Brunnshögsprojektet och Hållbar Tillväxt, Eslövs kommun via kultur- och fritidsförvaltningen, Sjöbo kommun via Strategienheten, Lunds universitet via Biologiska institutionen och CEC samt Biosfärfestivalen. 


De tre exemplen och dess aktiviteter som deltagande formgivare och konstnärer utvecklat  i projektet.

Söndagen 12 september

En dag för naturnyfikna i alla åldrar under Biosfärfestivalen.


Mångfaldens mönster

Gå mellan stationer utomhus på forskningsstationen Stensoffa. Samtala med forskare vid Biologiska inistitutionen vid Lund universitet om sambanden i naturen. Delta i att skapa konstverket Mångfaldens mönster på forskningsstationens vägg tillsammans med formgivarna och biologerna Anna Berg och Maj Persson. 

Deltagande forskare:  Professor Jan-Åke Nilsson, Professor Staffan Bensch, doktorand Johan K. Jensen, Dr. Patrik Karell och Dr. Rachel Muheim. 

Fredagen 17 september 
Konst för samtal under Biosfärfestivalen


Skuggbåge - om träd i stadsmiljöer

Samtal i samarbete med Lunds kommun om betydelsen av träd stadsmiljöer vid invigningen av verket Skuggbåge som skapats av Kristina Schultz och Johan Lindberg för Nobelparken på Brunnshög i Lund. Deltar i samtalet gör  Nina Lindegaard som är landskapsarkitekt på Brunnshögsprojektet, Allan Gunnarsson universitetslektor vid SLU Alnarp som bl.a forskat inom trädgårds, park- och kulturlandskapshistoria samt Ylva van Meeningen som forskat om vad träd kommunicerar med varandra och med oss människor genom flyktiga ämnen.

Lördagen 18 september 

Filmpremiär under Biosfärfestivalen


Landmärken, farleder, & smultronställen

Konstnär Tom Pihl bjuder in till samtal vid premiärvisningen av kortfilmen Landmärken, Farleder & Smultronställen. En konstnärlig betraktelse av den gestaltande livsmiljön mellan Gårdstånga och Hammarlunda. I huvudrollerna: Järnvägen, Ån, Landsvägen och Männniskan. Dåtid, Nutid, Framtid. 

Föreningen ARNA tackar för finansiellt stöd från