Nyskapande samarbete

Kulturella arbetsmetoder

Utomhuspedagogiken som används i Ung SciShop utgår från Kulturdimensionens ledord Kunskap, Kreativitet, Kulturarv och Mångfald. Syftet är att stödja barn och unga att nyfiket utforska sambanden i naturen samt stärka deras förmåga att använda sin kreativitet för att ställa frågor och lösa utmaningar.

Skolor

Med Familjeförvaltningen i Sjöbo kommun som främsta samarbetspartner samverkar Ung SciShop under projekttiden med grundskolor i Vombsjösänkan som berör de tre kommunerna Sjöbo, Lund och Eslöv.

Lunds universitet

Konceptet science shop innebär att oberoende forskning hjälper allmänheten att lösa problem och få svar på frågor som rör dem i deras omvärld. Exempel: www.scishops.eu. Ung SciShop utvecklas i samarbete med LUCSUS (Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling).

Vetenskap & Allmänhet och Biosfärprojektet

Viktiga för Ung SciShop's utveckling är samarbetet med Vetenskap & Allmänhet som drivit ett EU-projekt för utveckling av science shops samt kandidaturarbetet för utvecklingen av ett Unesco biosfärområde i Vombsjösänkan.

Ung SciShop - Europas första Science Shop för barn och unga

Målet för ARNA-projektet Ung Scishop är att metodutveckla en medborgarplattform för barn och unga, de som kommer tvingas ta över de utmaningar inom en hållbar utveckling som vi som är aktiva nu kanske inte lyckas lösa. Det är en viktig uppgift att arbeta med!

Syftet med Ung SciShop är att bidra till Unesco’s vision genom att stärka barn och ungas roll i en demokratisk samhällsutveckling samt bidra till ökad förståelse för hur forskning arbetar för att lösa utmaningarna i en hållbar utveckling.

Målgruppen för projektet Ung SciShop är barn och unga i åldrarna 6 -16 år i kommunerna Sjöbo, Lund och Eslöv i samband med att Vombsjösänkan kandiderar till att bli ett Unesco biosfärområde 2021 – 2024 .

I Ung Scishop är det barn och ungas frågor om en hållbar utveckling i relation till deras hembygd, biosfärområdet, som är drivkraften. Målet är att frågeställningarna ska vara en aktiv del i biosfärområdets utveckling genom att besvaras eller utvecklas inom LUCSUS vid Lunds universitet. 

Det praktiska arbetet inom Ung SciShop kan därför beskrivas som en cirkelrörelse som startar i att väcka naturnyfikenhet och frågor genom kreativt arbete utomhus, bearbetning av frågeställningar, möten med universitetselever, förslag till student- eller forskningsarbeten inom Lunds universitet, återkoppling till barnen som deltagit och överföring av erfarenheterna till biosfärutvecklingen som i sin ligger till grund för nytt utvecklingsarbete. Eller uttryckt på annat sätt: Alla kan bidra till att göra skillnad i vår värld!


Tack till Arvsfonden för finansiellt stöd!