Växande historia

"Vid ödehuset växer några ensamma påskliljor. För drygt 100 år sedan satte någon lökarna här för skönhetens skull, för det som var utöver vardagens mat på bordet. Sedan dess fortsätter påskliljorna att blomma varje vår. De visar på en envis överlevnadsstrategi som gäller både för växten och för oss människor. Berättelserna som finns inbäddade i det biologiska kulturarvet, som i påskliljorna vid ödegården, kan levandegöra vanliga människors historia såväl som samhällsutvecklingen. Det bidrar med viktiga perspektiv i arbetet för en hållbar utveckling."


ARNA söker åtta kulturarbetare att delta i projektet Växande historia i Vombsjösänkan

Green History Story - internationellt residens. 

Växande historia har också ett 4- veckors internationellt residens i anslutning till Kulturens Östarp i ett samarbete med Kulturen i Lund. 

Utlysningen för Växande historia i korthet

ARNA söker kulturarbetare att skapa sammanlagt 8 konsthändelser i Vombsjösänkan att möta publiken under Biosfärfestivalen i mitten av september 2022.

Ersättningen för att skapa en konsthändelse är 18.000 kr inkl.moms samt kostnadsersättning för resekostnader upp till 1.000 kr.

Projektets tidslinje: Uppstartsmöte för utvalda deltagare online i maj, rundtur i Vombsjösänkan i juni, arbetsmöte med pic-nic i augusti och genomförande av konsthändelserna i mitten av september 2022.

Sista datum för intresseanmälan: Torsdagen 12 maj.

Besked till sökande: Måndagen 16 maj.

Info om hur man anmäler sitt intresse att delta finns längst ner på sidan.


Om ARNA-projektet Växande historia

Syftet för Växande historia är att professionella kulturarbetare, verksamma inom bildkonst, skulptur, formgivning, musik eller performance skapar nya slags berättelser om det biologiska kulturarvet i Vombsjösänkan i samarbete med med en förening, museum, verksamhet eller privatperson.

Annorlunda platser för konsthändelser

Projektet Växande historia ser hela Vombsjösänkan, från Lund i nordväst till Snogeholm i sydöst, som ett område fyllt av möjligheter för konsthändelser. Förslag på platser är: privatpersoners trädgårdar, lantbrukares marker, vid museer eller kyrkogårdar, kolonilottsområden eller vid en evighetsmärkt ek i skogen.

Häpnadsväckande exempel eller jordnära visioner

De enskilda konsthändelserna får gärna vara intima i formatet. Vi ser fram emot att de innehåller både häpnadsväckande exempel på biologiskt kulturarv och jordnära visioner för en hållbar framtid. De får gärna involvera barn och ungdomar, tex i form av trädgårdsarkeologi eller annan form av ”gräv där du står”.

Publika aktiviteter under Biosfärfestivalen i september 2022.

Målet för Växande historia är att projektet leder fram till 8 publika konsthändelser i de format som de deltagande kulturarbetarna väljer tillsammans med sina samarbetspartners, tex. presentationer, workshops, performance eller installationer att möta allmänheten under Biosfärfestivalen i mitten av september.


Fördjupande information

Om det biologiska kulturarvet

Biologiskt kulturarv är natur som berättar om kultur. Det är ett levande arkiv som bär berättelser om människans sätt att nyttja naturen, vår växande historia. Riksantikvarieämbetet ger information om det biologiska kulturarvet

https://www.raa.se/kulturarv/landskap/biologiskt-kulturarv/

Gamla träd är exempel på växande historia.

https://www.raa.se/kulturarv/landskap/biologiskt-kulturarv/trad-som-biologiskt-kulturarv/

Om Vombsjösänkan som kandiderar till att bli Sveriges åttonde Unesco biosfärområde

 De rika natur- och kulturvärdena i Vombsjösänkan ligger till grund för samarbetet mellan kommunerna Lund, Sjöbo och Eslöv att utveckla ett Unesco biosfärområde. Genom att testa nya idéer och skapa tvärsektoriella samarbeten arbetar biosfärområden  för att vara modellområden för en hållbar utveckling. I september 2021 arrangerades Europas första Biosfärfestival i Vombsjösänkan. Läs mer om biosfärutvecklingen på kandidaturarbetets hemsida  https://vombsjosankan.se/

lntresseanmälan

Läs först igenom projektplanen.

 

Maila din intresseanmälan till  
arna.applications@gmail.com

I mailet vill vi se följande uppgifter:

1) Kontaktuppgifter: (namn, adress och telefon). Vill du jobba tillsammans med någon? Vem då?
2) Konstnärligt arbetsområde.
3) Beskriv kortfattat på vilket sätt ett deltagande i Växande historia intresserar dig/er?
4) En länk till hemsida eller bifoga ett CV (A4-sida) och tre bilder.

Sista ansökningsdag är Torsdagen 12 maj. 
Besked till sökande mailas ut måndagen 16 maj.

Vi ser fram emot ditt mail!

ARNA-projektet Växande historia

tackar för samarbete och stöd från följande organisationer:


Kulturreservatet Kulturens Östarp