Växande historia

I ARNA-projektet Växande historia skapar elva konstnärer konsthändelser på annorlunda platser i Vombsjösänkan under Biosfärfestivalen 10-18 september 2022. Syftet är att synliggöra det gröna kulturarvet och fördjupa relationen mellan människa och natur.

Vi hälsar följande konstnärer från Sverige, Tyskland och Thailand varmt välkomna: Annelie Nilsson och Ebba Gyllenhak, Erik Tylhammar Johansson, Fredrik Nordin, Gunnel Pettersson, Moa Gustafsson, Nicklas Hultman, Pitiwat Somthai, Rita Winde, Sarah Spitzer och Timo Menke. 

Under sommaren har konstnärerna gjort expeditioner ut i Vombsjösänkan tillsammans med boende i området för att utforska temat Växande historia och vilka delar i det gröna kulturarvet de väljer att lyfta fram i konsthändelserna.  Fotograf Nille Leander


Om vår växande historia 

Det biologiska kulturarvet är ett levande arkiv som bär berättelser om människans sätt att nyttja naturen, vår växande historia. Se kortfilmen om ARNA-projektet Växande historia som med exempel från Vombsjösänkan i Skåne beskriver delarna inom det biologiska kulturarvet.


Fördjupande information

Startberättelsen för Växande historia

"Vid ödehuset växer några ensamma påskliljor. För drygt 100 år sedan satte någon lökarna här för skönhetens skull, för det som var utöver vardagens mat på bordet. Sedan dess fortsätter påskliljorna att blomma varje vår. De visar på en envis överlevnadsstrategi som gäller både för växten och för oss människor. Berättelserna som finns inbäddade i det biologiska kulturarvet kan levandegöra samhällsutvecklingen och bidrar med viktiga perspektiv i arbetet för en hållbar utveckling."

Om det biologiska kulturarvet

På Riksantikvarieämbetets hemsida finns mycket kunskap att hämta om det biologiska kulturarvet.

https://www.raa.se/kulturarv/landskap/biologiskt-kulturarv/

Om Vombsjösänkan som kandiderar till att bli Sveriges åttonde Unesco biosfärområde

 De rika natur- och kulturvärdena i Vombsjösänkan ligger till grund för samarbetet mellan kommunerna Lund, Sjöbo och Eslöv att utveckla ett Unesco biosfärområde. Genom att testa nya idéer och skapa tvärsektoriella samarbeten arbetar biosfärområden för att vara modellområden för en hållbar utveckling. Läs mer om biosfärutvecklingen på kandidaturarbetets hemsida  https://vombsjosankan.se/

ARNA-projektet Växande historia

Tack för gott samarbete och stöd!