Växande historia - konsthändelser i landskapet

Det biologiska kulturarvet är en skattkista som är fylld med berättelser om relationen mellan natur och människa. Men i vår tid är det få som ser på ett landskap med ögon för det biologiska kulturarvet eller ser hur kulturarvet hänger ihop med en hållbar utveckling.

Storkriket i Skåne består av en unik landskapsmosaik och kännetecknas av höga kulturhistoriska och biologiska värden. Områdets geologi, inlandsisen, klimatet och människors närvaro genom historien ligger till grund för att Storkriket idag är ett av de mest artrika områdena i Sverige. Med utgångspunkt i Storkrikets unika kulturlandskap arbetade ARNA-projektet Växande historia för att genom konsten pröva nya sätt att synliggöra vårt gröna kulturarv och dess betydelse för en hållbar utveckling. Sammanlagt deltog 11 konstnärer, från Sverige, Thailand och Tyskland och deras konsthändelser mötte publiken ute i naturen under Biosfärfestivalen 2022 i form av workshops, utställningar, vandringar och performances.

En organisk process med många involverade

Centralt i Växande historia var att skapa samtal om det biologiska kulturarvet mellan människor med olika slags bakgrund och kunskapsområden vilket ledde till ett stort deltagande. Nära 150 konstnärer ville delta i projektet. Av dessa bjöd ARNA in 11 konstnärer som för utveckling av konsthändelserna var i kontakt med 26 olika samarbetsparter i form av olika offentliga organisationer, föreningar och markägare. De publika konsthändelserna ute i landskapet mötte runt 350 deltagare vid 20 tillfällen under Biosfärfestivalen i september 2022. En utställning skapades i samarbete med Kulturen i Lund på Kulturens Östarp och som final avslutade Växande historia med presentationer och avsmakning av ett "projektöl" på Kulturen I Lund tillsammans med biosfärkandidatur Storkriket. Sammanlagt involverade Växande historia 400 personer som alla, på så många olika sätt, gjorde vårt biologiska kulturarv mer synligt för varandra.

Två korta reflektioner från deltagande konstnärer.
"Utöver att ha gett mig många nya goda vänner, kontakter och fina minnen så har projektet också gett mig en större förståelse för hur jag som konstnär på andra vis och på andra platser än de konventionella kan nyttja konsten för att engagera folk och framhäva viktiga perspektiv och frågeställningar."

"En äldre man kom på valdagen 11 september tillsammans med dotter och barnbarn, de deltog i sin första performance. Mannen sa efteråt: Jag borde ha upplevt detta innan jag gick och röstade , då hade kanske jag röstat annorlunda i valet."

Utbyten av kunskap och erfarenheter

Förutom att projektet skapade möten mellan människor där de kunde utbyta kunskap och erfarenhet skapades också ett stort digitalt material. Efter projektets slut har ett urval samlats till denna hemsida. 

Konsthändelserna

Här presenteras konstnärernas rika utbud av olika konsthändelser i Växande historia.

Annelie Nilsson och Ebba Gyllenhak

Gå i karta - i övergödningens och vattenreningens öppna och slutna vatten

Vi har båda varit med i Anna Broströms studiecirkel under 2020 “Utforska miljöhistoriska arkiv i Vombsjösänkan” . Studiecirkeln utgick från en borrkärna från Vombsjön och vi deltog även på upptagningen av en borrkärna i Kalvs mosse som utfördes av paleoekolog Anna Broström och geolog Karl Ljung. Av material från borrkärnan tagen i Kalvs mosse har vi skapat en enkel akvarellfärg bestående av mineraliska leror, förhistoriska pollen och honung. Under konsthändelsen "Gå i karta" gick vi tillsammans med deltagarna längs med uträtade och slingrande öppna och slutna vatten för att undersöka vad som växer just nu i Storkriket i relation till övergödning och vattenrenande system. Vandringen avslutades med att vi skapade kartor tillsammans i skala 1:1 där vi använde akvarellfärgens tidsdjup för att ge uttryck för våra gemensamma erfarenheter från dagen.

annelienilsson.net

instagram.com/ebba_gyllenhak

Erik Tylhammar Johansson

Rentvåelsen - bad med handgjord ogrästvål i Kävlingeån

Till Biosfärfestivalen har jag valt att göra en tvål av rapsolja och våtarv. Våtarven är ett av våra vanligaste ogräs och hårt bekämpad då den konkurrerar med flera kultiverade grödor, bland annat just raps. I sig är den dock både nyttig föda och bär på antibakteriella och löddrande egenskaper, utmärkt för att göra tvål på. Förenandet av rapsen och våtarven, genom tvålens föränderliga materialitet och i kontakt med landskapet och våra kroppar, är tänkt både som en direkt upplevelse som tränger sig in på huden, och som en symbolisk gest som föreslår en mindre splittrad, mer pluralistisk och intrasslad förståelse allts samexistens.


Fredrik Nordin

Gammal kunskap möter ny teknik - ölbryggning på lokalt odlad humle och malt

Fermentering är något man ägnat sig åt under tusentals år för att konservera mat och drycker. Egenskaperna hos malt och humle gör att de går att använda till att brygga öl med och i min konsthändelse kombinerade jag gammal kunskap om ölbryggning med lokalt odlad humle och ett modernt bryggverk. Bryggningen ägde rum vid Hammarlunda mölla och vid Biosfärfestivalens slut kunde det färdiga ölet provsmakas på Kulturen i Lund.

Gunnel Pettersson

Fältvandring om bovete & Storkrikets galette

Fältvandring om bovete bjöd in till ett samtal om bovete i ett lokalt och globalt perspektiv mellan Gunnel Pettersson och Kulturens Östarps intendent Per Larsson. Gunnel berättade om hur hennes svärmor i Japan använde bovetet och jämförde detta tillsammans med Per för hur det glutenfria bovetet funnits och använts i historiska och nutida Sverige.
Storkrikets galette var en konsthändelse i restaurangen på Torna Hällestads lanthandel där galetter bakade på bovete avnjöts tillsammans med poesi och musik med bovetetema. Deltog gjorde förutom Gunnel Pettersson även Amit Sen, Therese Uddenfelt, Sophie Holgersson och Hjalmar Dahm.

https://youtu.be/-0ldBvJ3eg0

www.experimentutopier.org 
instagram.com/gunnel_pettersson

Moa Gustafsson Söndergaard

Mjuka gränser i hårda landskap - en skulpturvandring i Storkriket
Skulpturvandringen tog oss ut i naturreservatet Knivsåsen-Borelund där det finns flera olika egenartade biotoper. Under promenaden stannade vi på ett flertal utvalda platser där jag presenterade medhavda skulpturala verk som jag skapat med platsen och dess biotop som utgångspunkt. Verken blir som spår av en biotop i förändring då jag återbesökte platsen flera gånger under våren och sommaren 2022. Skulpturernas topografiska lager, där varje del är i ständig förändring, blir likt minnen av naturen som man i efterhand rekonstruerar och omformulerar. Skulpturvandringen var ett sätt att lyfta Storkrikets otroliga naturskatt genom att ge rum och sammanhang för reflektion och vila medan vi som gick tillsammans njöt av naturen både i dialog och i tystnad. Alla deltagare fick med sig en trycksak som minne.

Moagustafssonsondergaard.se

https://www.instagram.com/boamoa/Nicklas Hultman

Blomsterworkshop – att skapa med vad naturen erbjuder

Att endast använda importerade blommor för blomsterarrangemang är inte hållbart för miljön och man glömmer ofta bort att titta på vad vi själva har i vår omgivning. I den här workshopen fick tio deltagare möjlighet att arbeta både med växter från lokalt självplock och grönska från naturen vid Kärleksstigen i Sjöbo. Platsen för workshopen var det visuellt maxade och historiska Häckeberga Slott som har återupplivats av @TheNorrmans.

www.instagram.com/dustypink.deco/

Pitiwat Somthai

Den gömda skatten

När jag anlände till Sverige och för första gången mötte landskapet runt Kulturens Östarp blev jag så glad och fascinerad över hur jordbruksmark och skog mötte en öppen himmel. När jag sedan började koncentrera mig på detaljer lade jag märke till hur många olika typer av gräs som fanns. I mina ögon visar de på en harmoni i skönhet. Som ett resultat har jag att förvandlat gräs till konstverk som jag hoppas att du uppskattar på samma sätt som när du lyfter upp en sten framför ditt hus och upptäcker en gömd skatt.

www.pitiwatsomthai.com

Rita Winde

Min anmoder Kersti Andersdotter tarvade bära sina mjölsäckar

Konsthändelsen i Klosterträdgården inleddes med performancen ”Min anmoder Kersti Andersdotter tarvade bära sina mjölsäckar”. Den kretsar kring lagen från 1734 som stadgade att kvinnor var omyndiga och hur Kersti hanterade sina möjligheter som individ och piga för 200 år sedan. Med utgångspunkt i Kerstis liv fortsatte konsthändelsen i workshops.

Vad vill Vi ha i säcken? undersöker vilka frösorter vi kan behöva känna till och odla på väg mot ett självförsörjande småskaligt jordbruk. Tillsammans formade deltagarna en frösamling i lera under samtal om olika individer och arters användbarhet och egenskaper. Vilka förutsättningar och möjligheter vill vi ha i vår framtidsplanering.
Hur kan Vi göra? undersöker vad vi som individer kan lyfta och forma genom att skapa tillsammans i skulpturlera.

www.ritawinde.se

Sarah Spitzer

Landskap hemsöks av tidigare sätt att leva

Under min fyra veckor långa vistelse i Storkriket utforskade jag osynliga och dolda berättelser i området kring Kulturens Östarp inför utställningen i Östarpshallen. Med hjälp av metoder för insamling och arkivering följde jag  spår i historiska dokument och sökte i landskapet dess kopplingar och förvecklingar mellan människa och natur, minnen, dåtid och nutid i ett konstnärligt spel av fakta och fiktion. 

www.sarahspitzer.com

Timo Menke

Vresbokcirkel – bland vresbokar och bladansikten

Min konsthändelse Vresbokcirkel utgick från vresbokarna i Trollskogen och Hurva som ett mångbottnat biologiskt kulturarv. De fantasieggande släktingarna till den vanliga boken (Fagus sylvatica) bildar ett unikt naturkulturarv i Vombsjösänkan. Mycket kring vresbokarnas spontana genetiska mutation och förökning är höljt i dunkel. Vresboken kan beskrivas som en instabil och starkt individuell avvikelse som liksom överskrider “sin” egen art och öppnar för en biologisk mångfald inom sitt eget släkte.

Jag närmade mig vresbokarnas växande historia med växtmänniskan som nyckelfigur. De så kallade bladmän eller bladansikten återfinns bland keltiska, romerska och medeltida skulpturer, reliefer och avbildningar, ofta som ansikten hopväxta med bladverk. Uppkomst och betydelser är oklara men de pekar på en djup samhörighet, symbios eller artfrändskap mellan växtriket och människa. Lik vresbokarna uppträder de i många artöverskridande och vresiga skepnader, ömsom ond och god, man och kvinna, träd och människa. I vresbokcirkeln kommer bladansikten gestalta tysta berättelser och långsamma förvandlingar i mötet med församlingar av vresboken.


https://eknemomit.nu

Fördjupande information

Om det biologiska kulturarvet

Riksantikvarieämbetet beskriver det biologiska kulturarvet som en skattkista som är fylld med berättelser om relationen mellan natur och människa. Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida https://www.raa.se/kulturarv/landskap/biologiskt-kulturarv/

Om biosfärkandidatur Storkriket

De rika natur- och kulturvärdena i Vombsjösänkan ligger till grund för samarbetet mellan kommunerna Lund, Sjöbo och Eslöv att utveckla ett Unesco biosfärområde. Genom att testa nya idéer och skapa tvärsektoriella samarbeten arbetar biosfärområden för att vara modellområden för en hållbar utveckling. https://storkriket.se/


ARNA-projektet Växande historia
Arbetsgrupp

Kerstin Jakobsson - projektledare
Nille Leander - foto och film
Tom Pihl - foto, film och alltid på rätt plats
Henrik Rogowski - foto och kommunikation

Tack till Hedlandet residens

Varmt tack till följande organisationer för stöd och samarbeten!