Deltagare i Land Art LiveInbjudna konstnärer

Från Umeå i norr till Altheim i södra Tyskland reser följande konstnärer för att skapa Land Art Live vid Vombsjöns strand under Biosfärfestivalen 7 - 15 september.

Anastasia Savinova

Anastasia Savinovas arbete kretsar kring platser, ekologier och relationer till den "mer-än-mänskliga-världen". Savinova arbetar främst med skulpturala installationer som ofta innehåller hittade objekt, men även i andra format som ljud, video, teckning och performance.

Under de senaste åren har Savinova återkommande arbetat med projektet We Swim in One Water som fokuserar på samhörigheten genom vatten med biologiska, geografiska, historiska, metaforiska och andliga nivåer. Genom att väva samman naturliga och industriella material tar hon upp världens skönhet och sublimitet, intima kopplingar mellan organismer och ekosystemens bräcklighet i tiden av massutrotning.

http://www.anastasiasavinova.com/

Markus Vallien

Markus Vallien lever sin filosofi. Han slöjdar och använder naturen i ett otal tänkbara och otänkbara sätt för att hitta sätt att utforska förhållandet mellan det som är gjort av människohänder och resten. Det är också det mötet som ger förutsättningar för hans liv i det fria och undervisande i överlevnadskonster på Konstfack.

Markus om verket Intagen, skapat för VIDA museum & konsthall 2017: "Vi säger att vi bor i skogen i Småland, men vad är en skog? Skogen som det en gång var innan vi kom hit finns inte längre. Skogen är intagen, tyglad, uppbunden, hopbuntad, kuvad och drömmer sig ut genom instutitionens väggar.

https://www.markusvallien.com/

MASU / Mattias Gunnarsson och Susanne Westerberg

MASU är en samverkande konstplattform som drivs av Mattias Gunnarsson och Susanne Westerberg sedan 2012. De kommer från en ritpraktik, men har på senare år satt ett tydligare fokus på rumsliga installationer i trä, främst utomhus. För MASU är land art ett samarbete, en dialog med rummet, dess invånare och besökare.

(Material) platsinspelningar är en nomadinstallation som startade 2018. Den finns idag i Skeneskogen, Marks kommun. Verket flyttas både ute och inne. I rörelserna omvandlas formen och anpassas till platserna, samtidigt som materialet samlar information.

https://masu-projects.se/

Roger Rigorth

Jag gillar ett naturligt liv och enkla och tydliga konstnärliga uttalanden. Med en bakgrund inom skulptur har jag fortsatt min resa som konstnär genom att arbeta i och med landskapet. Jag arbetar med traditionellt hantverk integrerat i ett samtida konstnärligt språk och balanserar filosofi och fysiskt arbete på ett andligt sätt med ett konstnärligt resultat.

I naturreservatet Quinta do Pisao i Cascais/Portugal skapade jag de två objekten One seed makes a forest, som handlar om den naturliga föryngringsförmågan. Träslöjd, stålslöjd och vävning användes till ett par gigantiska kapslar med hjälp av lokalbefolkningen där aggressivt motorsågsarbete och meditativ vävning balanserades i en visionär kroppsskapelse.

http://www.roger-rigorth.de

Tomas Auran

I mitt konstnärliga arbete tar jag avstamp i materialbaserade hantverkstraditioner och ser görandet som en essentiell del av min praktik. Tematiskt intresserar jag mig för mellanmänsklig makt, sociala och ekonomiska hierarkier och de fysiska arv dessa tillstånd skapar.

Tomas om verket A QUIET SCULPTURE (2021): I skogen en bit bort, nedanför moränryggen ligger en stock och balanserar. Skogen var för inte så längesedan åker och betesmark. Spår av arbete finns överallt i form av sammanrasade stengärden och stenhögar. Någon har slitit och släpat där. Stocken har en motvikt, en stor sten. Motviktens tyngd vittrar bort mycket långsamt medan den arma stocken förlorar sin vikt snabbt i sommarens hetta och ligger snart i jorden och ruttnar. Arbetet var till liten nytta och litet nöje och tiden stocken fick sväva kort.

https://tomasauran.wordpress.com

Övriga medverkande

ExperimentExpressen vid Vattenhallen Science Center, Lunds universitet

Högstadieklasser på Färsingaskolan i Sjöbo

Land Art Live - teamet

Utvecklingen av Land Art Live är ett samskapande där många kompetenser är involverade i det praktiska arbetet och där följande personer har särskilda ansvarsområden. 

Jasmine Cederqvist - workshops samt kontaktperson för konstnärer och skolor
Johan Lindberg - grafiskt material och Shuttle-app
Henrik Rogowski - sociala medier
Kerstin Jakobsson - projektledning
Nille Leander och Tom Pihl - foto och film

Samarbeten

Land Art Live är ett av fyra samverkande projekt som möts i Biosfärkultur i Storkriket om hållbar platsutveckling genom kultur
Tack till Länsstyrelsen Skåne och Övedsklosters gods som gett Land Art Live tillåtelse att utvecklas på badstranden vid Vombsjön.