Konst för nytänkande

ARNA

Föreningen ARNA arbetar genom kulturdimensionen för hållbarhet i Vombsjösänkan i södra Sverige. Vår vision att bidra till nytänkande och innovation i en hållbar utveckling genom att bygga broar mellan kreativitet, kunskap och framtidsvisioner.
 

ARNA-aktuellt

 

Aktuellt i Vombsjösänkan

Save the Date!
Nu är det dags att avrunda och presentera allt spännande som Tillsammansprojektet har gjort under dessa år och även tillsammans ge förslag till det framtida arbetet i biosfärområdet. På nationella Biosfärdagen den 2 juni kl 14-17ca bjuder vi in till avslutningskonferens på Ågården i Vollsjö.

Efter den officiella konferensen blir det öppet hus med utställning av Vision Vollsjös visionsarbete kring Torget, sen mingel och pub med Filmquiz med skånskt tema!

Upplägget för eftermiddagen är under arbete, men boka gärna in i kalendern redan nu genom att anmäla er på Simple Signup: https://simplesignup.se/event/192090


Artiklar 

Artikel på Lunds universitet om utvecklingen av ett kulturinriktat Unesco biosfärområde i Vombsjösänkan 

https://www.lu.se/artikel/vombsjosankan-pa-vag-att-bli-ett-nytt-unikt-biosfaromrade


Artikel på LUCSUS vid Lunds universitet om ARNA-projektet Ung SciShop

https://www.lucsus.lu.se/article/new-collaboration-school-children-focuses-childrens-ideas-and-questions-sustainable-development

 

Projekt

ARNA utvecklar följande projekt: 

Landskapet som gestaltad livsmiljö

Dinner for Future

Ung SciShop (länk till egen hemsida)

De tre projekten presenteras i nedanstående videos. Under sommaren och hösten 2021 har ARNA producerat åtta videos. Se dem och alla andra filmer på ARNAs youtubekanal. Bli gärna prenumerant!


Tidigare aktiviteter

Mars 2022
Projektet Dinner for Future höll en scenarieplanering om framtidens mat i Vombsjösänkan.

Mars 2022

Projektet Landskapets som gestaltad livsmiljö avslutas med en workshop om gestaltad livsmiljö i stadsnära landskap i sammarbeta med Strategienheten i Sjöbo kommun.

September 2021 - Biosfärfestivalen i Vombsjösänkan

ARNA deltog i Biosfärfestivalen med aktiviteter en rad kulturaktiviteter för utbyte av kunskap till stöd för samtal om en hållbar utveckling i stadsnära landskap under fyra dagar.
Skaparverkstad och musikteaterföreställningen Väx Upp! välkomnade familjer till Idolfs loge.
Mångfaldens mönster var en dag för naturnyfikna i alla åldrar vid forskningsstationen Stensoffa.
Skuggbåge på Brunnshög skapade ett samtal om trädens betydelse för en god livsmiljö i stadsmiljöer.
Under en filmpremiär med livemusik presenterades en konstnärlig betraktelse av den gestaltade livsmiljön i de små byarna mellan Gårdstånga och Hammarlunda i filmen Landmärken, farleder & smultronställen 


Augusti 2021 - Skånska hus

I augusti arrangerade ARNA ett promenadsamtal i Holmby om vilken betydelse kulturarvet har för vår bild av vad som är en god livsmiljö på landsbygden.