Konst för nytänkande

ARNA

ARNA, Art and Nature, är en förening som utforskar förhållandet mellan natur och människa genom konsten. Vår bas i världen är det blivande Unesco biosfärområdet Vombsjösänkan i Skåne och här arbetar vi för nytänkande i en hållbar framtid.

Läs mer om ARNAs historia

Aktuellt

Biosfärfestivalen 10 - 18 september

Föreningen ARNA och 14 utvalda konstnärer bjuder in till spännande konsthändelser ute i naturen under Biosfärfestivalen 10-18 september. Publiken får bland annat prova på att bada med ogrästvål, gå på skulpturvandring, upptäcka framtidens fröer och stifta bekantskap med vresboken och bladansiktena. Alla konsthändelser har olika infallsvinklar och tar sig an miljö och långsiktig hållbarhet på nya och kreativa sätt.

Hammarlunda 10 september


Biosfärbussen och Växande historia 11 september

Följ med på gratis exkursion och bussresa i Vombsjösänkan.
Lär dig mer om områdets rika natur- och kulturhistoria och ta del av ARNA-projektet Växande historia där du möter följande konstnärer 

Gunnel Pettersson - Fältvandring om bovete.
Sarah Spitzer och Pitiwat Somthai - Green Heritage Stories

Läs mer om bussresan 

Anmäl dig här


Tre ARNA-projekt deltar i Biosfärfestivalen med över 20 spännande programpunkter. Följ dem på ARNAs facebook och instagram.
Du hittar dem här på ARNAs hemsida
Dinner for Future
Ung SciShop
Växande historia 
Du finner dem såklart också på Biosfärfestivalens hemsida, liksom alla övriga aktiviteter, dag för dag 10 - 18 september. Välkommen!


Ny ARNA-film för projektet Växande historia om det biologiska kulturarvet.

Teaser för konsthändelserna i Växande historia under Biosfärfestivalen


Pågående ARNA-projekt


Växande historia

Dinner for Future

Ung SciShop (länk till egen hemsida)

miniMAFF

Se dessa och andra projekt presenteras på ARNAs youtubekanal. Bli prenumerant!


ARNA på youtube

Följ ARNA-projekten genom våra kortfilmer och bli gärna prenumerant på ARNA's youtubekanal!


Artiklar

Artiklar på Lunds universitet om utvecklingen av ett kulturinriktat Unesco biosfärområde i Vombsjösänkan samt kultur och hållbarhet

https://www.lu.se/artikel/vombsjosankan-pa-vag-att-bli-ett-nytt-unikt-biosfaromrade

https://www.lu.se/artikel/konst-och-kultur-gor-oss-existentiellt-medvetna


Artikel på LUCSUS vid Lunds universitet om ARNA-projektet Ung SciShop

https://www.lucsus.lu.se/article/new-collaboration-school-children-focuses-childrens-ideas-and-questions-sustainable-development


Tidigare aktiviteter

Maj och juni 2022

Dinner for Future - framtidssamtal med alla sinnen.

Mars 2022
Projektet Dinner for Future höll en scenarieplanering om framtidens mat i Vombsjösänkan.

Mars 2022

Projektet Landskapets som gestaltad livsmiljö avslutas med en workshop om gestaltad livsmiljö i stadsnära landskap i sammarbeta med Strategienheten i Sjöbo kommun.

September 2021 - Biosfärfestivalen i Vombsjösänkan

ARNA deltog i Biosfärfestivalen med aktiviteter en rad kulturaktiviteter för utbyte av kunskap till stöd för samtal om en hållbar utveckling i stadsnära landskap under fyra dagar.
Skaparverkstad och musikteaterföreställningen Väx Upp! välkomnade familjer till Idolfs loge.
Mångfaldens mönster var en dag för naturnyfikna i alla åldrar vid forskningsstationen Stensoffa.
Skuggbåge på Brunnshög skapade ett samtal om trädens betydelse för en god livsmiljö i stadsmiljöer.
Under en filmpremiär med livemusik presenterades en konstnärlig betraktelse av den gestaltade livsmiljön i de små byarna mellan Gårdstånga och Hammarlunda i filmen Landmärken, farleder & smultronställen 

Augusti 2021 - Skånska hus

I augusti arrangerade ARNA ett promenadsamtal i Holmby om vilken betydelse kulturarvet har för vår bild av vad som är en god livsmiljö på landsbygden.