konst för en hållbar framtid

ARNA

ARNA, Art and Nature, är en förening som utforskar förhållandet mellan natur och människa genom konsten. 

Vår bas i världen är det blivande Unesco biosfärområdet Storkriket i Skåne och här arbetar vi för nytänkande i en hållbar framtid.

ARNAs historia


Nyhet

Eventet är kostnadsfritt. Läs mer här

Från kulturdimensionen av hållbar utveckling till existentiell hållbarhet

18 april kl 08:30-09:30 på Pufendorfinstitutet (Hörsalen), Biskopsgatan 3, Lund
Frukostsamtal under Hållbarhetsveckan i Lund

De som samtalar är

  • Kerstin Jakobsson, konstnär och engagerad i föreningen ARNA och biosfärkandidaturen Storkriket,

  • Birgitta Persson, Olivearte Cultural Agency med mångårig erfarenhet från internationella nätverk och samarbeten inom kulturområdet

  • Anna Lyrevik, rektorsråd med ansvar för konst- och kulturfrågor på Lunds universitet och lång erfarenhet från svenskt kulturliv


Är du som oss på ARNA och brinner för konst och natur?  

För 100 kr per år hjälper du ARNA att fortsatt utveckla och hjälpa naturen och kulturen runt oss!

För att bli medlem swishar du 100 kr eller sätter in 100 kr på ARNA:s bankgiro, som meddelande skriver du ditt namn. Efter det så är du medlem i ARNA!

Swish: 123 176 11 54

Bankgiro: 598-4091Följ ARNA på sociala medier för all den senaste infon! 


Instagram: arnakultur

Facebook: arnakultur

ARNA på youtube

Följ ARNA-projekten genom våra kortfilmer och prenumerera på ARNA's youtubekanal!


Artiklar

Artiklar på Lunds universitet om utvecklingen av ett kulturinriktat Unesco biosfärområde i Vombsjösänkan samt kultur och hållbarhet

https://www.lu.se/artikel/vombsjosankan-pa-vag-att-bli-ett-nytt-unikt-biosfaromrade

https://www.lu.se/artikel/konst-och-kultur-gor-oss-existentiellt-medvetna


Artikel på LUCSUS vid Lunds universitet om ARNA-projektet Ung SciShop

https://www.lucsus.lu.se/article/new-collaboration-school-children-focuses-childrens-ideas-and-questions-sustainable-development


Aktiviteter 2022

November 2022
ARNA deltar i The European Pavilion's event i Rom med Dinner for Future.

September 2022

Tre ARNA-projekt deltog i Biosfärfestivalen 10-18 september med 22 spännande programpunkter. 
Dinner for Future
Ung SciShop
Växande historia 

Maj och juni 2022

Dinner for Future - framtidssamtal med alla sinnen.

Mars 2022
Projektet Dinner for Future höll en scenarieplanering om framtidens mat i Vombsjösänkan.

Mars 2022

Projektet Landskapets som gestaltad livsmiljö avslutas med en workshop om gestaltad livsmiljö i stadsnära landskap i samarbete med Strategienheten i Sjöbo kommun.