konst för en hållbar framtid

ARNA

ARNA, Art and Nature, är en förening som utforskar förhållandet mellan natur och människa genom konsten. 

Vår bas i världen är det blivande Unesco biosfärområdet Storkriket i Skåne och här arbetar vi för nytänkande i en hållbar framtid.

ARNAs historia

Är du som oss på ARNA och brinner för konst och natur?  

För 100 kr per år hjälper du ARNA att fortsatt utveckla och hjälpa naturen och kulturen runt oss!

För att bli medlem swishar du 100 kr eller sätter in 100 kr på ARNA:s bankgiro, som meddelande skriver du ditt namn. Efter det så är du medlem i ARNA!

Swish: 123 176 11 54

Bankgiro: 598-4091


Årsmöte 10 mars

Välkommen till årsmöte och fika söndagen 10 mars kl 14.00!

Vi träffas i skaparverkstaden hos Johan Lindberg och Kristina Schultz på Järnvägsgatan 18, 24172 Marieholm.

Vid fikat pratar vi tillsammans om spännande arbeten och möjligheter för föreningen med konsten som stigfinnare till en hållbar utveckling.

Under 2024 arbetar vi med ARNA-projekten Land Art LIve och Ung SciShop samt deltar som samarbetspartner i flera andra projekt.


Följ ARNA på sociala medier för all den senaste infon! 


Instagram: arnakultur

Facebook: arnakultur

ARNA på youtube

Följ ARNA-projekten genom våra kortfilmer och prenumerera på ARNA's youtubekanal!


Tidigare event och aktiviteter

I januari 2024 deltog ARNA i uppstarten av samverkansinitiativet "Biosfärkultur" om kultur som platsutvecklare i Storkriket tillsammans biosfärkandidaturen och fritidsförvaltningarna i Lund, Eslöv och Sjöbo kommuner.

Ung SciShop hade en publik aktivitet i september 2023 under Biosfärfestivalen.

6 september 2023 berättade Kerstin Jakobsson om ARNA och Storkriket för studenter vid LUCSUS, Lunds universitet.

i juni 2023 håller biosfärkandidatur Storkriket och Kerstin Jakobsson för ARNA en workshop om kultur i hållbar platsutveckling.

Under Hållbarhetsveckan i april 2023 medverkar Kerstin Jakobsson för ARNA i Lunds universitets frukostseminarium om existentiell hållbarhet.

ARNA deltar som en extern partner till samverkansinitiativet ERiCi vid Lunds universitet om existentiell hållbarhet som kommer arbeta 2023-2025.

Under påsklovet är det MAFF's tur i Estland att bjuda in svenska och lettiska ungdomar till foto- och filmläger i Lihula.

I slutet av januari 2023 leder ARNA foto- och filmworkshops i Sjöbotrakten för ungdomar från Estland, Lettland och Sverige.

ARNA reser till Matsalu Natur Film Festival för partnermöte i mini-MAFF-projektet september 2022. 

Tre ARNA-projekt deltog i Biosfärfestivalen 10-18 september 2022 med helt otroliga 22 kulturaktiviteter.
Dinner for Future
Ung SciShop
Växande historia 

Under våren 2022 arrangerade Dinner for Future framtidssamtal för alla sinnen och en scenarieplanering om framtidens mat i Vombsjösänkan.

Projektet Landskapets som gestaltad livsmiljö avslutas med en workshop i mars 2022 som i samarbete med Strategienheten i Sjöbo kommun diskuterade gestaltad livsmiljö i stadsnära landskap.

Artiklar

Artiklar på Lunds universitet om utvecklingen av ett kulturinriktat Unesco biosfärområde i Vombsjösänkan samt kultur och hållbarhet

https://www.lu.se/artikel/vombsjosankan-pa-vag-att-bli-ett-nytt-unikt-biosfaromrade

https://www.lu.se/artikel/konst-och-kultur-gor-oss-existentiellt-medvetna


Artikel på LUCSUS vid Lunds universitet om ARNA-projektet Ung SciShop

https://www.lucsus.lu.se/article/new-collaboration-school-children-focuses-childrens-ideas-and-questions-sustainable-development