konst för en hållbar framtid

ARNA

ARNA, Art and Nature, är en förening som utforskar förhållandet mellan natur och människa genom konsten. 

Vår bas i världen är det blivande Unesco biosfärområdet Storkriket i Skåne och här arbetar vi för nytänkande i en hållbar framtid.

ARNAs historia

Följ ARNA på sociala medier för all den senaste infon! 


Instagram: arnakultur

Facebook: arnakultur

ARNA på youtube

Följ ARNA-projekten genom våra kortfilmer och prenumerera på ARNA's youtubekanal!


Tidigare event och aktiviteter

Under Hållarhetsveckan i Lund i april 2024 höll Ung SciShop en presentation i biosfärkandidatur Storkrikets seminarium "Tinder för kultursamarbete i Storkriket - Hur kultur och platsutveckling kan användas för att skapa ett hållbart samhälle."

Ung SciShop-projektet arrangerade konstworkshopen "Share your care for nature" under Hållbarhetsveckan i Lund i april 2024.

I januari 2024 deltog ARNA i uppstarten av samverkansinitiativet Biosfärkultur om kultur som platsutvecklare i Storkriket tillsammans biosfärkandidaturen och fritidsförvaltningarna i Lund, Eslöv och Sjöbo kommuner. Läs mer på Storkrikets hemsida

ARNA deltar i den svenska referensgruppen för EU-projektet LOESS som har som mål att öka allmänhetens intresse och kunskap om jordhälsa genom att utveckla, testa innovativa läromedel i ämnet för skolelever, studenter och allmänhet .

Ung SciShop hade en publik aktivitet i september 2023 under Biosfärfestivalen.

6 september 2023 berättade Kerstin Jakobsson om ARNA och Storkriket för studenter vid LUCSUS, Lunds universitet.

i juni 2023 håller biosfärkandidatur Storkriket och Kerstin Jakobsson för ARNA en workshop om kultur i hållbar platsutveckling.

Under Hållbarhetsveckan i april 2023 medverkar Kerstin Jakobsson för ARNA i Lunds universitets frukostseminarium om existentiell hållbarhet.

ARNA deltar som en extern partner till samverkansinitiativet ERiCi vid Lunds universitet om existentiell hållbarhet som kommer arbeta 2023-2025.

Under påsklovet 2023 är det MAFF's tur i Estland att bjuda in svenska och lettiska ungdomar till foto- och filmläger i Lihula.

I slutet av januari 2023 leder ARNA foto- och filmworkshops i Sjöbotrakten för ungdomar från Estland, Lettland och Sverige.

ARNA reser till Matsalu Natur Film Festival för partnermöte i mini-MAFF-projektet september 2022. 

Tre ARNA-projekt deltog i Biosfärfestivalen 10-18 september 2022 med helt otroliga 22 kulturaktiviteter.
Dinner for Future
Ung SciShop
Växande historia 

Under våren 2022 arrangerade Dinner for Future framtidssamtal för alla sinnen och en scenarieplanering om framtidens mat i Vombsjösänkan.

Projektet Landskapets som gestaltad livsmiljö avslutas med en workshop i mars 2022 som i samarbete med Strategienheten i Sjöbo kommun diskuterade gestaltad livsmiljö i stadsnära landskap.

Är du som oss på ARNA och brinner för konst och natur?  

För 100 kr per år hjälper du ARNA att fortsatt utveckla och hjälpa naturen och kulturen runt oss!

För att bli medlem swishar du 100 kr eller sätter in 100 kr på ARNA:s bankgiro, som meddelande skriver du ditt namn. Efter det så är du medlem i ARNA!

Swish: 123 176 11 54

Bankgiro: 598-4091Artiklar

Sydsvenska dagbladet om projektet Ung SciShop's workshop "Share your care for nature" 


Artiklar på Lunds universitet om utvecklingen av ett kulturinriktat Unesco biosfärområde i Vombsjösänkan samt kultur och hållbarhet

https://www.lu.se/artikel/vombsjosankan-pa-vag-att-bli-ett-nytt-unikt-biosfaromrade

https://www.lu.se/artikel/konst-och-kultur-gor-oss-existentiellt-medvetna


Artikel på LUCSUS vid Lunds universitet om ARNA-projektet Ung SciShop

https://www.lucsus.lu.se/article/new-collaboration-school-children-focuses-childrens-ideas-and-questions-sustainable-development