Konst för nytänkande

ARNA

ARNA, Art and Nature, är en förening som utforskar förhållandet mellan natur och människa genom konsten. Vår bas i världen är det blivande Unesco biosfärområdet Vombsjösänkan i Skåne och här arbetar vi för nytänkande i en hållbar framtid.Ny ARNA-film för projektet Växande historia om det biologiska kulturarvet.

ARNA-aktuellt

Under sommaren 2022 pågår ett lika roligt som intensivt utvecklingsarbete av ett 15-tal kulturaktiviteter som kommer möta publiken under Biosfärfestivalen 10-18 september. Följ utvecklingen på ARNAs facebook och instagram.Pågående ARNA-projekt


Växande historia

Dinner for Future

Ung SciShop (länk till egen hemsida)

miniMAFF

Se dessa och andra projekt presenteras på ARNAs youtubekanal. Bli gärna prenumerant!


ARNA på youtube

Följ ARNA-projekten genom våra kortfilmer och bli gärna prenumerant på ARNA's youtubekanal!


Artiklar

Artiklar på Lunds universitet om utvecklingen av ett kulturinriktat Unesco biosfärområde i Vombsjösänkan samt kultur och hållbarhet

https://www.lu.se/artikel/vombsjosankan-pa-vag-att-bli-ett-nytt-unikt-biosfaromrade

https://www.lu.se/artikel/konst-och-kultur-gor-oss-existentiellt-medvetna


Artikel på LUCSUS vid Lunds universitet om ARNA-projektet Ung SciShop

https://www.lucsus.lu.se/article/new-collaboration-school-children-focuses-childrens-ideas-and-questions-sustainable-development


Tidigare aktiviteter

Maj och juni 2022

Dinner for Future - framtidssamtal med alla sinnen.

Mars 2022
Projektet Dinner for Future höll en scenarieplanering om framtidens mat i Vombsjösänkan.

Mars 2022

Projektet Landskapets som gestaltad livsmiljö avslutas med en workshop om gestaltad livsmiljö i stadsnära landskap i sammarbeta med Strategienheten i Sjöbo kommun.

September 2021 - Biosfärfestivalen i Vombsjösänkan

ARNA deltog i Biosfärfestivalen med aktiviteter en rad kulturaktiviteter för utbyte av kunskap till stöd för samtal om en hållbar utveckling i stadsnära landskap under fyra dagar.
Skaparverkstad och musikteaterföreställningen Väx Upp! välkomnade familjer till Idolfs loge.
Mångfaldens mönster var en dag för naturnyfikna i alla åldrar vid forskningsstationen Stensoffa.
Skuggbåge på Brunnshög skapade ett samtal om trädens betydelse för en god livsmiljö i stadsmiljöer.
Under en filmpremiär med livemusik presenterades en konstnärlig betraktelse av den gestaltade livsmiljön i de små byarna mellan Gårdstånga och Hammarlunda i filmen Landmärken, farleder & smultronställen 

Augusti 2021 - Skånska hus

I augusti arrangerade ARNA ett promenadsamtal i Holmby om vilken betydelse kulturarvet har för vår bild av vad som är en god livsmiljö på landsbygden.