Konst för nytänkande

ARNA

Föreningen ARNA arbetar genom kulturdimensionen för hållbarhet i det blivande Unesco biosfärområdet Vombsjösänkan i södra Sverige. Vår vision är att bidra till nytänkande inom en hållbar utveckling genom att skapa broar mellan olika generationers erfarenheter, vår tids vetenskap och människors visioner för framtiden.

 

Projekt


ARNA arbetar nu med följande projekt: 

Landskapet som gestaltad livsmiljö

Dinner for Future

Ung SciShop (länk till egen hemsida)

De tre projekten presenteras i nedanstående videos. Under sommaren och hösten 2021 har ARNA producerat åtta videos. Se dem och alla andra filmer på ARNAs youtubekanal. Bli gärna prenumerant!

Händelser


September - Biosfärfestivalen i Vombsjösänkan

ARNA deltog i Biosfärfestivalen med aktiviteter en rad kulturaktiviteter för utbyte av kunskap till stöd för samtal om en hållbar utveckling i stadsnära landskap under fyra dagar.
Skaparverkstad och musikteaterföreställningen Väx Upp! välkomnade familjer till Idolfs loge.
Mångfaldens mönster var en dag för naturnyfikna i alla åldrar vid forskningsstationen Stensoffa.
Skuggbåge på Brunnshög skapade ett samtal om trädens betydelse för en god livsmiljö i stadsmiljöer.
Under en filmpremiär med livemusik presenterades en konstnärlig betraktelse av den gestaltade livsmiljön i de små byarna mellan Gårdstånga och Hammarlunda i filmen Landmärken, farleder & smultronställen 


Augusti - Skånska hus

I augusti arrangerade ARNA ett promenadsamtal i Holmby om vilken betydelse kulturarvet har för vår bild av vad som är en god livsmiljö på landsbygden.