konst för en hållbar framtid

ARNA

ARNA, Art and Nature, är en förening som utforskar förhållandet mellan natur och människa genom konsten. 

Vår bas i världen är det blivande Unesco biosfärområdet Storkriket i Skåne och här arbetar vi för nytänkande i en hållbar framtid.

ARNAs historia


Följ ARNA på sociala medier för all den senaste infon! 


Instagram: arnakultur

Facebook: arnakultur

ARNA på youtube

Följ ARNA-projekten genom våra kortfilmer och prenumerera på ARNA's youtubekanal!


Artiklar

Artiklar på Lunds universitet om utvecklingen av ett kulturinriktat Unesco biosfärområde i Vombsjösänkan samt kultur och hållbarhet

https://www.lu.se/artikel/vombsjosankan-pa-vag-att-bli-ett-nytt-unikt-biosfaromrade

https://www.lu.se/artikel/konst-och-kultur-gor-oss-existentiellt-medvetna


Artikel på LUCSUS vid Lunds universitet om ARNA-projektet Ung SciShop

https://www.lucsus.lu.se/article/new-collaboration-school-children-focuses-childrens-ideas-and-questions-sustainable-development


Aktiviteter 2022

November 2022
ARNA deltar i The European Pavilion's event i Rom med Dinner for Future.

September 2022

Tre ARNA-projekt deltog i Biosfärfestivalen 10-18 september med 22 spännande programpunkter. 
Dinner for Future
Ung SciShop
Växande historia 

Maj och juni 2022

Dinner for Future - framtidssamtal med alla sinnen.

Mars 2022
Projektet Dinner for Future höll en scenarieplanering om framtidens mat i Vombsjösänkan.

Mars 2022

Projektet Landskapets som gestaltad livsmiljö avslutas med en workshop om gestaltad livsmiljö i stadsnära landskap i samarbete med Strategienheten i Sjöbo kommun.