Projekt för långsiktig utveckling

ARNA utforskar och utvecklar kulturdimensionen för hållbarhet genom tvärsektoriella samarbeten. Det är ett naturnära, spännande och långsiktigt arbete som bidrar till att stärka biosfärområdets attraktionskraft och att forma dess identitet för framtiden.
ARNAs pågående projekt:
Växande historia

Dinner for Future
Ung SciShop
Landskapet som gestaltad livsmiljö