Projekt för långsiktig utveckling

ARNA utforskar och utvecklar kulturdimensionen för hållbarhet genom tvärsektoriella samarbeten. Det är ett naturnära, spännande och långsiktigt arbete som bidrar till att stärka biosfärområdets attraktionskraft och att forma dess identitet för framtiden.

Tidigare ARNA-projekt
Växande historia
Dinner for Future
Landskapet som gestaltad livsmiljö
Landscape of Science and Music
Grounded
Tillsammansveckan
Art Ecology and Science

Allemansrätt genom land art
Uppstart KIA
Kulturlager
Birds upside down
Art & the Biosphere
Art & Place Identity
Midsummer Music
Se - här bor jag!

Boplats Bligehöj 
FAS 2
En kreativ biosfär
Walking Peace
Sound and music
Swedish army loves flowers
Paint and print
ARNA i Fågelriket