Land Art Live

Konstprojektet Land Art Live tar upp vårt förhållande till vatten i klimatförändringens tidevarv. Projektet utvecklas i Storkriket, ett område som arbetar för hållbar utveckling inom Unescos program för biosfärområden och där Vombsjön är en viktig dricksvattenkälla för sydvästra Skåne. 

I konstformen Land art skapas tillfälliga konstverk i naturmaterial och i Land Art Live sker detta vid Vombsjöns strand under augusti och september 2024. Följ utvecklingen av programmet som kommer att innehålla workshops, konstnärers arbetsprocesser och bussturer!
https://www.facebook.com/arnakultur
https://www.instagram.com/arnakultur

Vatten - en framtidsfråga

I centrum för klimatförändringarna står vattenfrågorna. Vi som bor i Skåne är fortfarande förskonade från vattenolyckor i den omfattning som södra Europa och andra delar av världen drabbas alltmer av, trots både torka och översvämningar senast sommaren 2023 och översvämningar vintern 2024. Den enda Det vi med säkerhet vet om framtiden är att även i Sverige kommer sötvatten att bli en allt viktigare resurs och att kostnaderna för att hantera torka och översvämningar kommer att öka. Så hur förhåller vi oss till vattnet, livgivaren, förstöraren och alltings ursprung? Välkommen att ta del av konstprocesser som sätter vatten i centrum till stöd för Agenda 2030.

Agenda 2030 -delmål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och brist på vatten kan därför bli orsak till konflikt, både inom och mellan länder. Men vatten är inte nödvändigtvis en källa till konflikt, vattentillgångar kan också fungera som enande kraft som stärker samarbete och skapar lösningar för fred.

Biosfärkandidatur Storkriket - med kulturen som stödprocess för hållbar utveckling

ARNA-projektet Land Art Live utvecklas i Storkriket som kandiderar till att bli ett Unesco biosfärområde. Genom samverkan och lokalt engagemang testar och demonstrerar biosfärområden nya strategier, idéer och åtgärder för en mer hållbar framtid. Idag finns det över 700 biosfärområden i världen varav sju ligger i Sverige. Storkriket siktar på att bli utnämnt till Sveriges åttonde biosfärområde år 2025 och har utsett kultur som en stödprocess i utvecklingsarbetet. 
https://storkriket.se/