Europas första Science Shop för barn och unga

Syftet med Ung SciShop är att stärka barn och ungas roll i en demokratisk samhällsutveckling. Projektet utvecklas i samarbete med  Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS) för att bidra till ökad förståelse för hur forskning arbetar för att lösa utmaningarna i en hållbar utveckling. 

Läs mer om Ung SciShop på det treåriga projektets hemsida.


Tack till Arvsfonden för finansiellt stöd!