Ung SciShop

Land Art för transformativt lärande
Ung SciShop använder Land Art för att involvera hela triaden av huvud, hand och hjärta, dvs. kognitiva, psykomotoriska och affektiva områden. Det är ett transformativt lärande format utifrån insikten att människan är en del av naturen och beroende av den.

Modellen sätter den lärande i centrum och uppmuntrar till reflektion och 
ifrågasättande för att stimulera till ett hållbart tänkesätt och handling. Ung SciShop ligger i linje med GreenComb som är EU:s ram för utveckling av hållbarhetskompetenser.

Ung SciShop:s hemsida