Land Art Live

Land Art Live är ett konstprojekt som tar upp frågor om vatten som resurs i klimatförändringens tidevarv. Projektet arbetar i det blivande Unesco biosfärområdet Storkriket där Vombsjön är en stor dricksvattentäkt för sydvästra Skåne och där översvämningar längs Kävlingeån under vintrarna blivit ett allt större problem. Projektet leder fram till kulturhändelser under sensommaren och under Biosfärfestivalen i Storkriket som går av stapeln 7 - 15 september 2024. Följ utvecklingen av Land Art Live på ARNA:s sociala medier! 

https://www.facebook.com/arnakultur
https://www.instagram.com/arnakultur

Konstnär Tom Pihl i ARNA-projektet Landskapet som gestaltad livsmiljö. Foto: Nille Leander

Tillfällig konst i landskapet

Land art är en konstform där man skapar med naturmaterial ute landskapet. I ARNA-projektet Land Art Live bjuds fem professionella konstnärer in att gestalta sina tolkningar av vattenfrågor genom land art. De sista dagarna sker arbetet live inför publik under Biosfärfestivalen i början av september 2024. Kanske blir det tillsammans med publiken ute i vattnet? Land Art Live kommer även erbjuda barn och vuxna workshops, walk-n-talk och ”konst och fakta-bussturer”.

Bakgrund till valet av vatten som tema

Dricksvatten, badvatten och fiskevatten. Vatten kan vara en självklarhet i kökskranen eller i form av en buteljerad lyxvara.  Det kan komma till oss som efterlängtade regndroppar eller i översvämmande massor. Vatten är både resurs, plåga och nöje, men alltid absolut livsnödvändig. Med klimatförändringarna växer både utmaningar och kostnader för att hantera vatten. Det påverkar oss redan idag, både som privatpersoner och som samhälle, och vi kan inte komma undan. Så hur förhåller vi oss till denna livsnödvändiga resurs för framtiden och vem äger vattenfrågorna?
 

Konstprojekt i Storkriket för hållbar utveckling

ARNA-projektet Land Art Live utvecklas i Storkriket, ett område i Skåne som kandiderar till att bli ett Unesco biosfärområde. Genom samverkan och lokalt engagemang testar och demonstrerar biosfärområden nya strategier, idéer och åtgärder. Biosfärområden genererar på så sätt kunskap, erfarenhet och innovationer för en mer hållbar framtid. Det är FN:s organ för kultur, vetenskap och utbildning, Unesco, som i mer än 50 år utsett biosfärområden världen över. Idag finns det över 700 biosfärområden i världen varav sju ligger i Sverige. Storkriket siktar på att bli utnämnt till Sveriges åttonde biosfärområde år 2025 och har utsett kultur som en stödprocess i utvecklingsarbetet. 

 • Översvämning i Kävlingeån vintern 2024
  Översvämning i Kävlingeån vintern 2024
 • Försommartorka i Kävlingeån
  Försommartorka i Kävlingeån
 • Badplats vid Vombsjön
  Badplats vid Vombsjön
 • Fågelreservat vid Klingavälsån
  Fågelreservat vid Klingavälsån
 • Översvämning vintern 2024
  Översvämning vintern 2024
 • Kävlingeån, vintern 2024
  Kävlingeån, vintern 2024