Naturreservatet Övedskloster vid Vombsjön

2023 invigdes ett nytt naturreservat mellan Vombsjön och Övedsklosters slott av Länsstyrelsen Skåne. Det är ett uppskattat område för friluftsliv. Året runt promenerar människor i de historiska miljöerna och under somrarna lockas familjer till sjöns grunda vatten vid den långa badstranden.

Vi är stolta över att ARNA har fått förtroendet att utveckla ett land art-projekt i naturreservatet med syfte att väcka intresse för vatten som en livsviktig resurs.

Vombsjön och naturreservatet Övedskloster på kartan

Vombsjön ligger i i den sydligaste delen av Sverige och i centrum av biosfärskandidatur Storkriket.

Låt oss presentera några platser vid sjön

Bäcken

När man går från parkeringen vid Vombsjön är det första man möter är en liten bäck.
 

Grillplatsn

Precis före badstranden finns en anlagd grillplats med gamla och krokiga ekar.
 

Stranden

Badstranden är cirka 250 meter lång och fortsätter sedan med ett område där träd växer ända nere vid stranden. Beroende på hur mycket vatten det är i sjön varierar bredden på strandremsan. Under september brukar vattenståndet vara som lägst. Sjön är mycket grund och 50 meter ut i vattnet, ibland längre, är djupet fortfarande bara ca 60-70 cm djup.

Talldungen

Efter badstranden kommer en talldunge som ofta används som rastplats. Sedan fortsätter naturreservatet i en blandskog med många gamla ekar.
 

Omgivningarna

Övedskloster är ett av Sveriges mest betydande slottsmiljöer från 1700-talet. Slottet och dess jordbruksbyggnader ligger bara cirka 400 meter från stranden. I slottets omgivningar finns en park öppen för allmänheten, en växtbutik och ett café som är öppet under somrarna. Det finns flera promenadstråk runt Övedskloster. En av dessa följer Vombsjöns strand där en tåglinje passerade i början av 1900-talet.

Övedskloster

Familjen Ramel har ägt Övedskloster sedan 1753. Totalt har gården 16 heltidsanställda fördelade på affärsområdena växtodling, skogsbruk, nötköttsproduktion, jakt, fastigheter och besöksmål. Så här beskriver de verksamheten idag.

"Vår familj har odlat och bott på denna plats i tio generationer. Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet så att vi kan fortsätta leverera råvaror av högsta kvalitet, på ett effektivt sätt med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Vi planerar mycket långsiktigt och strävar efter att överblicka konsekvenserna av alla större beslut för många generationer framöver."

Stenstallet - en plats att bo på

I Övedsklosters gårdsmiljö finns ett vandrarhem för hästälskare, endast 400 meter från Vombsjön. Stenstallets kök och vardagsrum, tre toaletter och två duschar delas av de boende. Det finns även en tvättmaskin. Land Art Live har hyrt Stenstallets fem rum för de medverkande konstnärerna.

Om Länsstyrelsen Skåne och föreskrifter för Övedsklosters naturreservat


Hunden får följa med - men den måste vara kopplad.
Det är bara tillåtet att elda på anlagd eldplats/grillplats.
Det är inte tillåtet att föra bort död ved, bryta kvistar eller skada levande eller döda träd och buskar.
Det är bara tillåtet att cykla på vägar eller banvall.
Det är inte tillåtet att tälta eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
Det är inte tillåtet att använda musik- eller ljudanläggning på ett störande sätt.
Det är inte tillåtet att gräva, borra, måla eller skada mark, sten, eller naturföremål.
Släng skräp i soptunnan eller ta med hem om den är full.

Föreskrifter för naturreservatet

Naturreservatet har regler för att skydda växt- och djurlivet. Basen är de fem orden "inte störa och inte förstöra".

Länsstyrelserna i Sverige arbetar på uppdrag av Sveriges regering och riksdag. En viktig del av deras arbete är att bevara natur- och kulturvärden. Länsstyrelsen i Skåne tar hand om cirka 370 naturreservat och Övedskloster är ett av de senaste.
Om naturreservatet Övedskloster på Länsstyrelsen Skånes hemsida

A warm thank you!