Konstvandring med appen Shuttle

Land Art Live skapar tillfälliga konstverk vid Vombsjöns strand under augusti och september 2024. Programmet kommer att innehålla workshops, konstnärers arbetsprocesser, bussturer och guidningar både live på plats och via en app! Allt gratis att ta del av!

Land Art Live utvecklas vid Vombsjöns badplats som ingår i naturreservatet Övedskloster. Läs mer om platsen och Övedsklosters slott här

Land Art Live - vid Vombsjön mitt i Storkriket

ARNA-projektet Land Art Live utvecklas i Storkriket som kandiderar till att bli ett Unesco biosfärområde 2025. Storkriket har utnämnt kultur som en viktig stödprocess i sitt arbete för samverkan och innovation i en hållbar utveckling. Vombsjön ligger mitt i Storkriket och ger dricksvatten till 25% av Skånes befolkning.